Fusus'ül Hikem

Muhyiddin İbn Arabi

Kitabı okumak veya indirmek için Fusus'ül Hikem çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-01-01
DOSYA FORMATI 9,71 MB
ISBN 6058817456
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Ey sevgilim, kaç kez seni çağırdım, ama sen beni işitmedin kaç kez kendimi gösterdim, ama sen bana bakmadın kaç kez kendimi rayiha kıldım, ama sen beni koklamadın kaç kez kendimi gıda kıldım, ama sen beni tatmadın nasıl oluyor da dokunduğun şeylerde beni hissetmiyorsun...Beni nasıl görmüyorsun, beni nasıl işitmiyosun...Ben tatlı olan her şeyden daha tatlıyımArzulanır olan her şeyden daha arzulanırımGüzel olan her şeyden daha güzelimBen Cemil ve Melih'imSev beni ve başka hiçbir şeyi sevme, iste beniBütün endişelerden geç, ta ki yegane endişen kalayım...

...nin özeti sayılan temel eseri. FUSUSU'L-HiKEM TERCUME'VE ~ERHi II ... PDF Muhyiddîn İbnu'l Arabî ... . Ahmed Avni Konuk. FUSUSU'L-HiKEMDE TEZADLI iFADELER VE. VAHDET-i VUCUD (M. Tahrah) ; , 9. A. A Y n i yet v eGa y r i yet 12. Peki tercümeleri ehil midir Arabî'nin? Mesela Fusûsu'l-Hikem? Altı farklı şekilde yapılmış tercümesi. Hal böyle iken, Fusûsu'l-Hikem'in Türkçe çevirilerine bir göz atmak büyük önem arz etmektedir. Benzer Kitaplar: Sadreddin Konevî - Füsusu'l-Hikem'in Sırları ... Fusus'ul Hikem - PDF Drive ... . Benzer Kitaplar: Sadreddin Konevî - Füsusu'l-Hikem'in Sırları. Fusûsu'l-hikem. İbnü'L arabî. Şeyh-i Ekber'i tenkit ve reddedenlerin bir çoğu "Fütûhât-ı Mekkiyye" ve "Fusûsu'l-Hikem'de geçen bazı tâbir ve ıstılahların hususî mânalarından gafil olanlardır. Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 39-56. Hz. Yûsuf'un gördüğü rüyanın fusûsu'l-hikem'deki yorumu*. fusus'ul hikem. 1113 Pages · 2013 · 8.34 MB · 1,070 Downloads· Turkish. "Fusûsu'l-Hikem kitabı, şeyhimiz, imâm, kâmil, ümmetin hâdîsi, kâmillerin imâmı, imâmların imâ ... Fusus'ül Hikem (Türkçe: Hikmetlerin Özü), ünlü sufi Muhyiddin Arabi'nin başyapıtı. Geleneksel tasavvufi eserlerden farklı metafizik ve teosofik içerikte bir eserdir. Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla. Fusus'ül Hikem (Türkçe: Hikmetlerin Özü), ünlü sufi Muhyiddin Arabi'nin başyapıtı. Geleneksel tasavvufi eserlerden farklı metafizik ve teosofik içerikte bir......