Halk Hikayeleri

Afet Ilgaz

Kitabı okumak veya indirmek için Halk Hikayeleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-06-06
DOSYA FORMATI 3,32 MB
ISBN 9753557498
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Halk Hikâyeleri, 70'li yılların Türkiyesi'nde kadın ve erkekler arasındaki ilişkinin tutumsal ve toplumsal açıdan ortaya koyma amaçlı kaleme alınmış bir dizi öyküden oluşmaktadır. Dönemin siyasî, sosyolojik ve kültürel dokusunu alabildiğince yansıtan bu öyküler, o günlerde muhtelif dergi ve gazetelerde neşredilmiş ve akabinde de bir kitap halinde yayınlanmıştı. Şu günlerde yaşadığımız hızlı değişim ve toplumsal dönüşüm ortamı, sadece sanatsal bakımdan değil, tarihsel gelişme bakımından da eserin yeni baskısını zaruri hale getirdi. İnsanların birbirlerine bakışları, algıları, yaklaşımları, hitap biçimleri, değer yargıları... gibi, hayatımıza ciddi etki eden hususları, Türk öykücülüğünün artık "marka" olmuş bir isminin gözüyle okumak, kitaba ayrı bir değer katmakta.

... tarafından kullanılmıştır. Hikâye anlatma ve dinleme geleneği Türklerde ilk dönem törenlerde karşımıza çıkar ... Halk Hikâyesi | Ders Edebiyat ... . XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler. Halk hikâyeleri ilahi bakış açısı ile oluşturulmuştur. Yani hikâyelerin anlatıcısı her şeyi bilmektedir. Halk hikâyeleri efsane sonrası dönemde halk kültüründe önemli bir yer tutmuştur. HALK HİKÂYESİ. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı büyük çoğunluğu aşk maceralarına dayana ... Halk Hikâyesi | Ders Edebiyat ... . HALK HİKÂYESİ. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı büyük çoğunluğu aşk maceralarına dayanan kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülere halk hikâyesi denir. Yine Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946) adlı eserinde Otto Spies'ten aktarır. Spies'e göre halk hikâyeleri, bir sevgiliyi elde etme yolundaki maceraları anlatan masaldır(72). Halk Hikâyesi. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Halk hikâyeleri, diğer insanlara göre daha kültürlü kişiler tarafından anlatılır...