Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu

Aydın Aybay

Kitabı okumak veya indirmek için Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-11-29
DOSYA FORMATI 3,11 MB
ISBN 6053772972
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

1966 yılında yürürlüğe giren ‘Kat Mülkiyeti Kanunu”, aradan 17 yıl geçtikten sonra, 14.4.1983 günü yayımlanan 2814 sayılı kanunla geniş ölçüde bir değişikliğe uğradı. Daha önce, 30.4.1969 tarih ve 1166 sayılı yasayla da bir değişiklik getirilmişti. Ama bu, sadece bir maddede (m. 51) yeralan süre hükmünün uzatılması ile ilgili, önemsiz bir değişiklik idi. 2814 sayılı yasanın getirdikleri ise -asıl yasanın yapısını ve sistemini bozmamakla birlikte-oldukça önemli sayılabilecek yeniliklerdir. 634 sayı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yayımlandığı 1965 yılında, bu kitabın çekirdeği sayılabilecek “notlu” bir metin yayınlamıştık. Bu metinde uygulama ile ilgili malzemenin yer almasına, doğal olarak, imkân yoktu. Daha sonra, gelişen uygulamadan bazı seçmeler yaparak, 1969 yılında “notlu metni” yeniden gözden geçirip yayınladık. O tarihten bu yana ise, uygulama iyice gelişti ve zenginleşti. Bunları da kullanmak suretiyle, yasa metnini notlayıp yeniden okuyucuya sunmayı planladık. Fakat hazırlıklarımızı sürdürürken ortaya çıkan yasada değişiklik yapılacağı haberleri bizi durdurdu. Sonunda, 2814 sayılı değişiklik yasası yürürlüğe girince, malzememizi bu yasanın getirdiği değişiklikler açısından yeniden gözden geçirip işleyerek, şimdi sunduğumuz kitabı meydana getirdik. Öncekilerden nicelik ve nitelikçe oldukça farklı olmakla birlikte, bu yayını, ilk notlu metnin “üçüncü basısı” sayıyoruz. Metni notlarken kullandığımız yöntemi değiştirmedik. Yasa maddesinin hemen arkasından, ilgili mevzuat atıfları gelmektedir. (Bu arada, ilgilenenlere karşılaştırma imkânı sağlamak amacıyla, “Alman Konut Mülkiyeti Yasası” ile “İsviçre Medeni Yasası”nın kat mülkiyeti konusundaki yeni düzenlemelerini de zikrettik ve ilgili maddelerini gösterdik). Bunun ardından gelen bölüm ise açıklamalar’dır. Her maddenin altında o madde ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bunların çok ayrıntılı ve kuramsal olmasından olanak ölçüsünde kaçındık. Amacımız, madde metninde yer alan kavram ve çözümleri pratiğe dönük yönleriyle açıklığa kavuşturmaktan ibarettir. Her madde’nin altında, son olarak, o hükümle ilgili olarak verilen Yargıtay Kararlarını özetledik. Bu kararlar’ın tamamını değil, sadece özetini vermeyi yeğleyişimizin nedeni, metni, kitabın amacından uzaklaşarak, gereksiz yere büyümemekti. Kitabın sonuna bir de kavram dizini koyduk. Bunun kullanışlı olması bakımından geniş tutulmasını yararlı saydık. Bu nedenle dizinde yalnız hukuksal kavramlar değil, yasa metninde yeralan hemen bütün kavramlar bulunabilir.

...tihatli-ornekli-notlu-u-7609.html. Daha sonraki dönemde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda 25 ... Kat Mülkiyet Kanunu Açıklamalı İçtihatlı ... . 04. 2013 tarihli 6462 sayılı Kanun ile bir değişiklik daha gerçekleşmiş, 03. Açıklamalı ve İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu Kitabı kitabının yazarları, yayınevi, baskı tarihi ve diğer tüm bilgileri. Açıklamalı ve İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu Kitabı kitabının kısa özeti. Alış-Veriş Listeme Ekle. Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu. 634 sayı Kat Mül ... (PDF) Kat Mülkiyeti Kanunu 29. ve 30. Maddelerin... - Academia.edu ... . Alış-Veriş Listeme Ekle. Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu. 634 sayı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun yayımlandığı 1965 yılında bu kitabın çekirdeği sayılabilecek "notlu" bir metin yayınlamıştık. Yazı Gönder. Home | Kitap | Açıklamalı- İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu. Bu nedenle dizinde yalnız hukuksal kavramlar değil, yasa metninde yeralan hemen bütün kavramlar bulunabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu kitabımı ilk defa 1981 yılında yayınlamıştım. Bundan sonra ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu 2814 sayılı yasa ile kanunda değişiklik yapılmış... 1966 yılında yürürlüğe giren 'Kat Mülkiyeti Kanunu" aradan 17 yıl geçtikten sonra 14.4.1983 günü yayımlanan 2814 sayılı kanunla geniş ölçüde bir değişikliğe uğradı. Kitaptaki konulardan bazıları: Kat Mülkiyeti Kanunu; Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İma.. Kat Mülkiyeti Kanunu; Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli, Notlu. 81.67 90.74. Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu. Aydın Aybay BETA BASIM YAYIM. 1966 yılında yürürlüğe giren 'Kat Mülkiyeti Kanunu`, aradan 17 yıl geçtikten sonra, 14.4.1983 günü yayımlanan... Kat Mülkiyeti Kanunu kitabımı ilk defa 1981 yılında yayınlamıştım. Bundan sonra ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu 2814 sayılı yasa ile kanunda değişiklik yapılmış......