Halkların Yasası ve "Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması"

John Rawls

Kitabı okumak veya indirmek için Halkların Yasası ve "Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması" çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2003-10-17
DOSYA FORMATI 12,76 MB
ISBN 9756857366
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Yirminci yüzyılın en önemli siyaset felsefecilerinden biri sayılan John Rawls bu eserinde adil bir dünya düzenin temel ilkelerinin neler olabileceği sorusunu ele almakta. Yazarın 1971 yılında yayımlanan Bir Adalet Kuramı adlı kitabı siyaset felsefesi tartışmalarında büyük yankı uyandırmış ve liberal düşünce geleneğinde eşitlikçi bir çığır açmıştı. Elinizdeki çalışmada Rawls bu yaklaşımını ulus devlet sınırlarından çıkartarak uluslararası ilişkiler alanına taşıyor. Halkların Yasası’nda, farklı toplumların barış içerisinde bir arada yaşayabilmelerine olanak sağlayacak kalıcı istikrar ve adalet içeren bir dünya düzeni, düşünürün deyişiyle ‘gerçekçi bir ütopya’ kurgulanıyor. Bu önerisiyle Rawls, yerküreye damgasını vuran şiddet, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunların çözümüne önemli bir düşünsel katkıda bulunmaktadır.Ayrıca, yazar ‘Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması’ adlı makalesiyle de farklı ahlaki, dini, ideolojik görüşleri benimseyen vatandaşların aralarındaki ilişkilerin anayasal demokratik bir sistem içerisinde nasıl düzenlenmesi gerektiği sorusunu ele alıyor. Ülkemizdeki siyaset tartışmalarının da ana eksenlerinden birini oluşturan bu konuda Rawls’un açtığı kuramsal ufuk bu tartışmalara yeni bir boyut getirecek nitelikte. Hiç şüphesiz 20. yüzyılın en önemli siyaset felsefecisi olarak görebileceğiniz John Rawls,düşüncelerinin bu kadar etkili olmasını yazılarındaki tavizsiz kurumsal ağırlığın gerektirdiği dikkati,derinlik ve kavrayışıyla telafi etmesine borçlu..Thomas Nagel,New Republic

...de farklı ahlaki, dini, ideolojik görüşleri benimseyen vatandaşların aralarındaki ilişkilerin anayasal demokratik bir ... Halkların Yasası ve "Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele..." ... ... ...yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunların çözümüne önemli bir düşünsel katkıda bulunmaktadır.Ayrıca, yazar 'Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması' adlı makalesiyle de farklı ahlaki, dini... Halkların Yasası'nda, farklı toplumların barış içerisinde bir arada yaşayabilmelerine olanak Ayrıca, yazar 'Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması' adlı makalesiyle de farklı ahlaki, dini... ... Halkların Yasası ve "Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele..." ... ......