Pozitivist Metodoloji ve ÖtesiAraştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler

İrfan Erdoğan

Kitabı okumak veya indirmek için Pozitivist Metodoloji ve ÖtesiAraştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2012-01-01
DOSYA FORMATI 7,73 MB
ISBN 6058977624
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Günümüzde bilimsel araştırmada çok popüler olan ampirik tasarımı ve istatistik yöntemleri birlikte ve bütünleşik bir şekilde sunan bir yapıta çok ender rastlanmaktadır. Elinizdeki kitapta, İrfan Erdoğan bu ender olanı işleyerek bilimle uğraşanların, araştırmacıların ve öğrencilerin çok gereksinim duyduğu bu yapıt ortaya koymuştur. Kitap bilimsel araştırmanın felsefi, epistemolojik, yöntembilim, insan ve toplum bağını kurduktan sonra, bilimsel bir araştırma tasarımının aşamalarını, ne tür tasarım için ne tür veri toplama ve ölçme yöntemi gerektiğini, hangi koşulda hangi istatistik testinin kullanılacağını, istatistiksel bulguların nasıl yorumlanacağını, sonuç ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağını çarpıcı örneklerle açıklamaktadır.Bu kitap bilimsel araştırmayla uğraşan herkesin her zaman başvuracağı bir el kitabıdır.

... ve niteliksel zaman anlayışları olarak algılamak mümkündür ... Pozitivist Metodoloji ve Ötesi : Araştırma Tasarımları Niteliksel ve... ... . İstatistiksel yöntemler nelerdir? Deneye ve gözleme dayalı çalışmalar. Gözleme dayalı çalışmaya örnek olarak sigara kullanımı ve akciğer kanseri arasındaki bağınıtıyı inceleyen bir araştırma gösterilebilir. DEMİREL. D. (2006). Max Weber'in Metodolojik Yöntem Analizi, www. Universite-Toplum. Pozitivist Metodoloji ve Ötesi, (Araştırma Tasarımları Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler), İstanbul: Erk Yay. ...Tasarımları Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler-ERK YAYINL ... Pozitivist Metodoloji ve Ötesi : Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve... ... . ...Tasarımları Niteliksel ve İstatiksel Yöntemler-ERK YAYINLARI-İrfan Erdoğan Günümüzde bilimsel araşt. epistemolojik, yöntembilim, insan ve toplum bağını kurduktan sonra, bilimsel bir araştırma... İrfan Erdoğan Pozitivist Metodoloji ve Ötesi: Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler Genel Yayın ve Dağıtım © Kadir Erdoğan (ERK), 2012 Karargahtepe Mah. NİTELİKSEL ARAŞTIRMA. Prof. Dr. Özlem Cankurtaran. ■ Pozitivist Paradigma: Nicel Araştırma/Tümdengelim. ■ Yorumsamacı Paradigma: Nitel Araştırma/Tümevarım. or download with email. Sosyoloji ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. yaklaşım nitel araştırmanın özelliklerini ve nitel ve yöntemi geleneksel, pozitivist yön- verinin doğasını ele almaktadır. Erdogan, I. (2003). Pozitivist metodoloji: Bilimsel araştırma tasarımı ve istatistiksel yöntemler analiz ve yorum . Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Pozitivist/Akılcı Dünya Görüşü. görülür bir dönüşüm başlamış, nicel ve istatistiksel yöntemler yerine araştırmacılar durum çalışmaları ve niteliksel araştırmaya tercih etmeye başlamışlardır. ...ini anlamaya yönelik araştırmalara niteliksel ("qualitative") araştırma denir (Ergün, 2005). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri. ölçümler ve/veya deneysel yöntemler kullanılmaktadır. Araştırma teknikleri ise bu yolda kullanılan araçlara verilen addır (Ergun, 2005). olguların doğa bilimlerinde kullanılan yöntemle incelenmesi gerektiğini savunan pozitivist yaklaşıma dayanır. Yanlışlamacılık (Karl Popper). Bilimsel Araştırma Programları (Imre Lakatos). Betimsel İktisat Metodolojisi (Thomas Kuhn) METOD VE METODOLOJİ Metod : Yöntem. Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler. irfan erdoğan. Geliştirilmiş 3. Baskı. Erk Yayınları, 2012. Pozitivist Metodoloji ve Ötesi: Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler. Pozitivist Metodoloji ve Ötesi Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler (SPSS Açıklamalı) Yazar : İrfan Erdoğan, Erk Yayınları %8 indirim Fiyat : 14,48 TL Kategori : Akademik... Sosyolojide Temel Yaklaşımlar. Sosyal bilimlerde Pozitivist, Yorumlayıcı ve Eleştirel yaklaşım olmak üzere üç temel yaklaşım vardır. Bu üç yaklaşım dünyaya farklı bakış açılarını....