Risk Yönetimi

Dr. K. Evren Bolgun

Kitabı okumak veya indirmek için Risk Yönetimi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2009-03-01
DOSYA FORMATI 7,11 MB
ISBN 6059248150
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Türkiye’de 2001 krizinin ardından 50 Milyar A.B.D. dolarına ulaşan maliyet ile birlikte, öncelikle bankacılık sektöründe temel bir standart gelen “Risk Yönetimi” felsefesi, özünde finansal profesyoneller açısından bir tür zorunluluk olarak görülmekle beraber bireyler bazında, kültürel bir değişimi ifade ettiğinde ancak tam anlamıyla başarılı olabilecektir. A.B.D.’de başlayarak Dünya’ya yayılan Küresel Kredi Krizi zarar miktarının 3 Trilyon Dolara ulaşmasının beklendiği gözönüne alındığında, risk iştahının kontrol edilmesinde başarı sağlanmasının oldukça zor olduğu ifade edilebilir. Türk finans sektörü bilançoları içerisinde bulunmayan toksik kredi türevleri, finansal iflasların yaşandığı küresel piyasa koşullarında Türk Bankacılık Sektörünün döviz talebinin sürekliliği ve artan risk primi nedeni ile finansman maliyetlerini etkilemiştir. Belirlenen riskler, doğru yönetilmediğinde kurumların yıllık faaliyet kazançlarının çok kısa bir süre içerisinde kaybetmelerine neden olabilmektedir.3. Baskı ile güncellenen kitap içerisinde risk yönetimi konularına cevaplar aranarak aşağıda ifade edilen çalışmalar yapılmıştır:• Kredi Krizinin Ardından Basel II’nin Yetersizliği ve Türk Finans Sistemine Etkileri• Piyasa, Kredi, Operasyonel Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetimi• Riske Maruz Değer Nasıl Hesaplanmaktadır?• Aktif/Pasif Yönetimi Teknikleri Nelerdir?• Kurumsal Risk Yönetimi Entegrasyonu Şirketlere Ne Tür Stratejik Fayda Sağlamaktadır?• Etkin Sermaye Yönetiminde Risk Yönetiminin Önemi• Risk Yönetiminde Karşılaşılan Problemler ve Geliştirilen Çözüm Önerileri• En Güncel Detayları ile Gerçekleşen Küresel Finansal İflaslardan Alınacak Dersler• Risklerin Ölçülmesi ve Yönetimi ile Yöneticiler, Hisse Sahipleri, Düzenleyici Kurullar Arasındaki İlişkilerin Koordinasyonu• Finansal Risk’ten Korunma (Hedging) Teknikleri• Kredi Riski Ölçüm, Yönetim Teknikleri ve Uluslararası Yazılım Özellikleri• Operasyonel Risk Göstergeleri ve Sigorta ile Risk Transferi• Entegre Risk Yönetimi Sistemi• Ekonomik Sermaye, Limit Sistemleri, RAROC ile Performans Değerlemesi• Reel Sektör Açısından Kurumsal Risk Yönetimi Proje Uygulaması• Sermaye Piyasasında Risk Yönetimi• Yatırım Fonlarında Risk, Getiri Bazlı Derecelendirme• Finansal Modelleme & Risk Yönetimi Tabanlı Excel Çalışmaları• Risk Yönetimi Alanında En Yeni, En Detaylı Uluslararası ve Yerel Örnekler• 1000’e Yakın Güncel Kaynak Taraması ve 300’e Yaklaşan Kaynak Kullanımı

...a ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan ... Risk Yönetimi Nedir Ne Demek Risk Yönetimi Hakkında Bilgiler ... ... Bunlar, suistimal riski, uyum riski, işlem ve süreç riski, yazılım ve donanım riski, veri yönetimi riski, sistemsel Bu noktada, bu minvaldeki bir yaklaşım olan risk yönetimi kavramının incelenmektedir. Ülkemizde bakteriyel, fungal ve viral bitki hastalıkları ve zararlarının neden olabileceği ürün kaybı riski bulunmaktadır. Aynı zamanda emtia borsalarında vadeli işlemler yaparak riskini yönetmektedir. • Risk Kavramları • Risk Sınıflandırmaları • Kurumsal Risk Yönetimi • Ris ... PDF PowerPoint Presentation | RİSK YÖNETİMİ VE SÜRECİ ... . Aynı zamanda emtia borsalarında vadeli işlemler yaparak riskini yönetmektedir. • Risk Kavramları • Risk Sınıflandırmaları • Kurumsal Risk Yönetimi • Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı • Risk Değerlendirmesi. 2. Kurumsal risk yönetimi kontrol fonksiyonudur ve icranın bir parçasıdır. Kurumsal Risk Yönetimi; Finansal kayıpları minimize eder. Kurumları dış tehditlere karşı korur. 47 risk yönetimi ve gelişimi . 49 2.2.1. Geleneksel Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş…. 53. Kurumsal Risk Yönetimi. Riskin Tanımı. Risk, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum yada olaylardır. ...projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını içeren işlemler sürecine Proje Risk Yönetimi denir. Özetle, risk yönetimi sürdürülebilir değer yaratmayı hedefleyen her şirket için en üst düzeyde ve sistematik olarak ele alınması gereken bir konudur. Bu yaklaşım, belirsizlik altında risk konularını tanımlama, değerlendirme, anlama, etkileme ve ilişkilendirme başlıklarını kapsar. Risk yönetimi, kurumun katlanabileceği kadar risk almasını sağlar. Bir anlamda, risk yönetimi projesindeki rol ve sorumluluklar, kapsam, yapılacak işler, bütçe ve çıktıları toparlayan bir dokümandır. Risk yönetiminin temelleri bu proje ile atılır. RİSK YÖNETİMİ. Günümüz dünyasında, artan küreselleşme ile sermayenin serbest dolaşımı üzerindeki engeller giderek azalmakta, piyasaların entegrasyonu sayesinde finansal hareketlilik ise artmaktadır. Karmaşık bir hal alan organizasyonlarda organize bir risk yönetimine gereksinim vardır. Risk yönetimi, etkinliğin beklendik düzeyde devam etmesi için gerekli düzenlemeleri sağlamayı kapsar. ...portresi tespit edildikten sonra, risk kontrol...