Mısır'da İngiliz İşgaliOsmanlı'nın Diplomasi Savaşı 1882-1887)

Süleyman Kızıltoprak

Kitabı okumak veya indirmek için Mısır'da İngiliz İşgaliOsmanlı'nın Diplomasi Savaşı 1882-1887) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-12-02
DOSYA FORMATI 6,30 MB
ISBN 9753332569
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Osmanlı Devleti açısından Mısır sorunu nasıl görünüyordu? Osmanlı devlet adamları Mısır sorununu nasıl yorumladılar? Doğru anlayabildiler mi? İngilizlerin karşısında argümanlarını iyi savunabildiler mi? Urabî Paşa Hareketi karşısında, II. Abdülhamid’in izlediği politikanın çelişkileri nelerdir? İngiltere, Mısır’ı işgal ettikten sonra ne gibi bir politika izleyerek tahliye görüşmelerini uzattı? İngiltere’nin tahliye konusunu gündemden uzaklaştırma politikası Osmanlı tarafından nasıl algılanmıştır? İngiltere, Mısır’ı işgal etmesinden önce ve sonra, Mısır’a ve Kızıldeniz’e Osmanlı askerinin müdahale etmesini niçin gündeme getirmiştir? Tahliye görüşmelerinde, İngiltere, Sudan sorununu niçin gündeme getirmiştir? Bu işgal karşısında Avrupalı büyük devletler ne gibi tepki gösterdiler? Avrupalı güçlerin tahliye görüşmelerindeki tavırları ne gibi değişikliklere uğradı? 1880’li yıllarda Avrupa’da eskisine nazaran, daha da güçlenen diplomatik yakınlaşmalarda, Mısır sorunu nasıl bir yer edindi? Osmanlı Devleti, Mısır sorununu çözmek için, ittifak sistemlerinde yer alma politikasına başvurdu mu? Osmanlı Devleti’nin 1880’li yılların şartlarında ağırlık verdiği dış sorunlar içinde, Mısır sorunu nasıl bir öneme sahipti? II. Abdülhamid’in dış politikada da merkeziyetçi bir anlayış benimsemesinin Mısır sorununa yansımaları ne şekilde olmuştur? II. Abdülhamid’in Mısır sorunu karşısında izlediği dış politika, temelde ne gibi özellikler taşıyordu? Bu politika, realist mi, yoksa idealist miydi? Hıdiv İsmail Paşa devrinin sonlarında patlak veren Mısır krizine gelindiği sırada, Osmanlı Devleti’nin Mısır’daki egemenliği hangi noktadaydı? Osmanlı Devleti ne için, ne kadar, nasıl bir mücadele verdi? İngilizler, Osmanlı Devleti’nin sorunu çözmek için gösterdiği gayrete, zaman zaman karşı çıktılar. Bazen de çözüm önerilerinde bulundular. İngilizlerin bu tavırlarının arkasında başka bir niyetleri var mıydı, yoksa isteklerinde ve itirazlarında -soruna çözüm bulmak noktasından değerlendirirsek- samimi miydiler? Ortadoğu’da, sömürgeci emelleri olan İngiltere ve Fransa farklı zamanlarda, niçin Osmanlı askerinin aynı bölgeye gelmesi yönünde bir baskı politikası izlediler?

...rini "Mıs ır'ın İngiltere Taraf ından İşgali ve Osmanlı Devleti'nin Diplomasi Mücadelesi Süleyman Kızıltoprak ... Mısırda İngiliz İşgali: Osmanlının Diplomasi Savaşı (1882-1887)... ... . Osmanlı Devleti açısından Mısır sorunu nasıl görünüyordu? Osmanlı devlet adamları Mısır sorununu nasıl yorumladılar? Doğru anlayabildiler mi? Mısır'da İngiliz İşgali - Osmanlı'nın Diplomasi Savaşı ( 1882 - 1887 ) kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Süleyman Kızıltoprak kitapları ve Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2010 baskısı kitaplar ile... Bu Blogda Ara. Mıs ... Mısır'da İngiliz İşgali: Osmanlı'nın Diplomasi Savaşı (1882-1887) ... . Süleyman Kızıltoprak kitapları ve Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2010 baskısı kitaplar ile... Bu Blogda Ara. Mısır'ın İngilizler Tarafından İşgali (11 Temmuz 1882 ). Temmuz 18, 2017. Osmanlı dönemindeki en önemli tahrir Kanuni'nin veziriazamı İbrahim Paşa tarafından yapılmıştır. Bu politika, realist mi, yoksa idealist miydi? Hıdiv İsmail Paşa devrinin sonlarında patlak veren Mısır krizine gelindiği sırada, Osmanlı Devleti'nin Mısır...