Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları

Hüseyin Sadoğlu

Kitabı okumak veya indirmek için Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-08-25
DOSYA FORMATI 6,11 MB
ISBN 9756857609
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Uluslaşma süreci içinde dil ve dilin işlevleri bu anlamda çeşitli ulusçuluk akımlarına damgasını vururken, ideolojik olarak da değişik dil politikalarının ortaya çıkmasına neden olur. Hüseyin Sadoğlu’nun Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları adlı kitabı ülkemizde 1839'dan 1950’ye kadar uzanan süre içinde uygulanan dil politikalarının Türk ulusçuluğu açısından uğradığı değişimleri irdeliyor. Sadoğlu bunu yaparken, çalışmanın kapsamını geniş bir zaman dilimine yayıp, sorunun köklerine inerek, farklı dönemlerin karşılaştırmasını yapıyor. Bu anlamda dilsel dönüşümle ulusçu saiklerin sağlıklı bir yöntemle değerlendirilmesi, okura etnik dillere ilişkin bir perspektif de sağlıyor. Yazarın bu çalışması gerek Osmanlı Devleti’nin bu konudaki siyasetine gerekse Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla Tek Parti Dönemi’nin politikalarına farklı bir bakış açısı getirecek bir nitelikte. Çok eskilerden gelen bir Arami atasözü, Adını unutmak istemiyorsan, dilini öğren ve öğret diyordu. Günümüzde ise dilini öğrenme ve öğretme hakkı hâlâ tartışılıyor.

...usçu saiklerin sağlıklı bir yöntemle değerlendirilmesi, okura etnik dillere ilişkin bir perspektif de sağlıyor ... Dil Politikaları ... . Hatalı İçerik Bildir. Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları Yorumları. Çok İyi. Hüseyin Sadoğlu'nun kitabının adı, Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, biraz önce gündeme getirdiğimiz sorunsalların tartışıldığı kaynak. ...Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi - Cilt XXXII ,Dede Korkut Kitabında Mistik Öğeler,Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil. 15,00 TL. Sepete Ekle. Türkiye'de ulusçuluk ve dil politikaları. Bu anlamda dilsel dönüşümle ulusçu saiklerin ... BÜED ... . 15,00 TL. Sepete Ekle. Türkiye'de ulusçuluk ve dil politikaları. Bu anlamda dilsel dönüşümle ulusçu saiklerin sağlıklı bir yöntemle değerlendirilmesi, okura etnik dillere ilişkin bir perspektif de sağlıyor. Okumakbirnefes Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları'ı inceledi. Ekim 2003'te Sadoğlu'nun doktora tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından "Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları" adıyla kitaplaştırılmıştır. Birinci Bölüm, "Ulusçuluk ve Ulusal Dil". Türkiye'de dil politikaları ve dilin statüsü: genel bir bakış (1). Şerif Derince. Türkiye'de Ulusçuluk ve Dil Politikaları. İsta...