Abede-i İblisYezidi Taifesinin İtikadı, A'datı, Evsafı

Kitabı okumak veya indirmek için Abede-i İblisYezidi Taifesinin İtikadı, A'datı, Evsafı çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-01-01
DOSYA FORMATI 10,89 MB
ISBN 6053992691
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Osmanlı topraklarının doğusunda yaşayan bir Kürt topluluğu olarak 12. yüzyıldan beri tarih sahnesinde yer alan Ezidiler, sayıları azalmış olsa da varlığını bugün de sürdüren bir topluluktur. Köklerini kitabî dinlerin öncesinde Ortadoğu’da var olan inanışlardan alan Ezidilik ise, inanç sistemi ve ritüelleriyle bugüne kadar hiç değişmeden yaşatmışlardır. Buna karşılık bu din, her dönem Ortadoğu’nun en tartışmalı inançlarından biri olmuş ve 18. ve 19. yüzyılda karşılaştıkları veya bilinçli/bilinçsiz bir şekilde içine sürüklendikleri olaylar sebebiyle Osmanlı yazılı tarihinin üstü kapalı konuları arasında yer almıştır.Ezidi topluluğu bazen şeref-i İslam ile müşerref veya şeref-i İslamiyet’e mazhar olmakla “onurlandırılırken”, bazen de “fırka-i dâlle” (sapkın topluluk) olarak değerlendirilmiş ve böylelikle kökleri İslâmî bir inanca bağlı olan bu topluluğun “yanlış” yollara sapmış olan inançlarının yeniden doğru bir dinî zemine oturtulması gerektiği vurgulanmıştır.Tarih boyunca son derece tartışmalı yaklaşımlara maruz kalan bu topluluk ile ilgili yazılı kaynak ise çok azdır. Osmanlı tarihi boyunca merkezî otoritenin Ezidilere yaklaşımını okuyabileceğimiz sadece iki kitap olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (özellikle 4. ve 5. ciltler); ikincisi ise, Ayandan Mustafa Nuri Paşa’nın Evliya Çelebi’den yaklaşık üç asır sonra kaleme aldığı Abede- i İblis’tir.Abede-i İblis adlı bu kısa risalenin transkripsiyonu İstanbul Bilgi Üniversitesi öncülüğünde yürütülen “(Y)Ezidi Kültürünün Karşılaştırmalı Araştırılması” başlığı altında gerçekleştirilen çalışmanın bir ürünüdür. Abede-i İblis adlı risalenin transkripsiyonu, ayrıca tıpkıbasımı ve kitabı yayına hazırlayan Amed Gökçen’in konuya ve kitaba dair açıklamalarını içeren bir önsözden oluşan bu çalışma, küçük hacmine rağmen, mevcut kaynak eksikliği içinde önemli bir boşluğu dolduracaktır

...40 TL. Osmanlıca'dan latin alfabesine transkribe edilen, ilk baskısı 1912 yılında İstanbul'da yapılan elinizdeki bu eserde, Ortadoğu'nun kadim halklarından olan Ezidiler'in dini inançları, itikatları ... Abede İ İblis Yezidi Taifesinin İtikadı, Adatı, Evsafı - ePttAVM ... ... ...Evsafı Yezidi Taifesinin İtikadı, A'datı, Evsafı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, Evsafı en uygun fiyata sizleri bekliyor. Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, Evsafı. 20,00 TL. Sepete Ekle. Yüzü dondu ve "Ah, canım" diye düşündüm ve gözlüğünü çıkardı. Onları yere koydu, pasaportumu ters çevirdi, ... Abede-İ İblis - (Yezidi Taifesinin İtikadı, A'Datı, Fiyatı ... . Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, Evsafı. 20,00 TL. Sepete Ekle. Yüzü dondu ve "Ah, canım" diye düşündüm ve gözlüğünü çıkardı. Onları yere koydu, pasaportumu ters çevirdi, kenara ayırdı ve "Efendim! Bu PDF Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, Evsafı! Ürün Sepetinize Eklendi! Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, Evsafı. 15,00 TL. Bunlardan ilki Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (özellikle 4. ve 5. ciltler); ikincisi ise, Ayandan Mustafa Nuri Pasa'nin Evliya Çelebi'den yaklasik üç asir sonra kaleme aldigi Abede- i Iblis'tir.Abede-i Iblis adli bu... 18 TL. Osmanlıca'dan latin alfabesine transkribe edilen, ilk baskısı 1912 yılında İstanbul'da yapılan elinizdeki bu eserde, Ortadoğu'nun kadim halklarından olan Ezidiler'in dini inançları, itikatları... Yezidi Taifesinin İtikadı, A'datı, Evsafı kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Yay.Haz. Amed Gökçen kitapları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2013 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni... Osmanlı topraklarının doğusunda yaşayan bir Kürt topluluğu olarak 12. yüzyıldan beri tarih sahnesinde yer alan Ezidiler, sayıları azalmış olsa da varlığını bugün de sürdüren bir topluluktur. Ayandan Nuri. Osmanlıca'dan latin alfabesine transkribe edilen, ilk baskısı 1912 yılında İstanbul'da yapılan elinizdeki bu eserde, Ortadoğu'nun kadim halklarından olan Ezidiler'in dini inançları, itikatları... Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, Evsafı. Yeni. Ücretsiz Kargo. Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, EvsafıOsmanlıca'dan latin alfabesine transkribe edilen, ilk baskısı 1912 yılında İstanbul'da yapılan. Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadatı, Adatı, Evsafı... 16 TL. Osmanlıca'dan latin alfabesine transkribe edilen, ilk baskısı 1912 yılında İstanbul'da yapılan elinizdeki bu eserde, Ortadoğu'nun kadim halklar...