Büyük Miras Nutuk (Orjinal Tam Metin)

Mustafa Kemal Atatürk

Kitabı okumak veya indirmek için Büyük Miras Nutuk (Orjinal Tam Metin) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-04-22
DOSYA FORMATI 8,84 MB
ISBN 6059121828
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Muh­terem Efen­diler, sizi, gün­ler­ce iş­gal eden, uzun ve tefer­ruat­lı beyanatım, en nihayet, mazi ol­muş bir dev­rin hikayesidir. Bun­da, mil­letim için ve müs­tak­bel ev­lat­larımız için dik­kat ve teyak­kuzu davet edebilecek, bazı nok­talar, tebarüz et­tirebil­miş isem, ken­dimi bah­tiyar ad­dedeceğim.Efen­diler, bu beyanatım­la, mil­li hayatı hitam bul­muş farz edilen büyük bir mil­letin; is­tik­lâlini nasıl kazan­dığını ve ilim ve fen­nin en son esas­larına müs­tenit, mil­lî ve as­ri bir dev­leti, nasıl kur­duğunu ifadeye çalış­tım.Bugün vasıl ol­duğumuz netice, asır­lar­dan beri çekilen mil­li musibet­lerin in­tibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kan­ların bedelidir.Bu neticeyi, Türk genç­liğine emanet ediyorum.

...itabevi | 9786059121828. Mesela bu yazımızda yazar Mustafa Kemal Atatürk kitapları arasında yer alan Büyük Miras Nutuk (Orjinal Tam Metin) yeni kitabı hakkında merak edilenlerden bahsedeceğiz ... Büyük Miras Nutuk (Orjinal Tam Metin) ... . %5 indirimli Yeni. Yapı Kredi Yayınları Günümüz Türkçesiyle Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk. Nutuk Gençler İçin Fotoğraflarla - Mustafa Kemal Atatürk İş Bankası Kültür Yayınları. 20.63 TL. Efendiler, bu beyanatımla, milli hayatı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin; istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına müstenit, millî ve asri bir. ... Büyük Miras Nutuk Orjinal Tam Metin ... .63 TL. Efendiler, bu beyanatımla, milli hayatı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin; istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına müstenit, millî ve asri bir... kitaphanen.com´da uygun fiyata Halk Kitabevi markalı Büyük Miras Nutuk Orjinal Tam Metin 9786059121828 aradığınız kitabı bulabilir, güvenli alış verişinizi yapabilirsiniz. ...Kitabevi Bursa Teknik Kitabevi Büyük Oda Sahaf Cadde Kültür Kitabevi Cağaloğlu Sahaf Cbk Kitabevi Cemal Kitabevi Cemiyet Kitabevi cimcime Cintrak Kitabevi Codex Gigas Ç.Çeşme-Akademi... Nutuk. Mustafa Kemal Atatürk. Günbu Yayınları. 10,00. Sepete Ekle. %28. Çocuklar İçin Fotoğraflarla Nutuk. Mustafa Kemal Atatürk. Büyük Miras Nutuk, orijinal tam metin kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Mustafa Kemal Atatürk kitapları ve Halk Kitabevi 2016 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni... Mustafa Kemal Atatürk. Muhterem Efendiler, sizi, günlerce...