657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Açıklamalı ve İçtihatlı (2 Cilt)

Erdoğan Dedeoğlu

Kitabı okumak veya indirmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Açıklamalı ve İçtihatlı (2 Cilt) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-06-01
DOSYA FORMATI 4,31 MB
ISBN 6055412319
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kitabın dizgi aşamasında 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun birçok maddesinde önemli değişiklikler yapılmış, birçok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun üzerine Kitap yeniden gözden geçirilmiş ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler Kitaba ilave edilmiştir. Kitapta Devlet Memurları Kanunu madde madde incelenmiş, önce her madde ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmış daha sonra sırayla her madde ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler ile yargı kararlarına yer verilmiştir. Devlet Memurları Kanunu ile ilgili temel bilgileri, ilgili mevzuatı ve yargı kararlarını bir bütün halinde okuyucuların hizmetine sunmayı amaçladığımız kitabımızda yaptığımız açıklamalar kuşkusuz kişisel görüşlerimiz olup herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yapılacak olumlu eleştiri ve katkılarla kitabın daha yararlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Okuyuculara faydalı olabilmek en büyük dileğimizdir.

...revlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle ... 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu | İDARE HUKUKU ... ... Erdoğan Dedeoğlu; Adalet; 2011; 230,00 TL. Açıklamalı ve İçtihatlı 657 Sayılı Devlet Açıklamalı ve İçtihatlı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (2 Cilt) kitabı hakkında kapsamlı bilgi ve güncel hukuki kitap fiyatları için Hukuk market... Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. ANKARA EKİM 2015. Devlet Personel Başkanlığı. İÇİNDEKİLER KANUNLAR. 657 sayılı Devlet Memur ... PDF B. Devlet Memurları Kanunu'nun Temel İlkeleri .3 ... . İÇİNDEKİLER KANUNLAR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.22-148. 2009 yılında yayımlanan Açıklamalı ve İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu ve Harcırah Kanunu görevlileri ile ilgili temel kanun olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu inceleme konusu yapılmıştır. Devlet memurları kanunu (1)(2). Kanun Numarası. : 657. Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu düşünceden hareketle yaptığımız bu çalışmada Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile ilgili temel kanun olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu inceleme konusu yapılmıştır. Kitabın dizgi aşamasında 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun birçok maddesinde önemli değişiklikler yapılmış birçok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Erdoğan Dedeoğlu. Anayasamızda Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle... Bu düşünceden hareketle yaptığımız bu çalışmada Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile ilgili temel kanun olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu inceleme konusu yapılmıştır. Devlet memurları kanunu. Kanun Numarası : 657. Kabul Tarihi : 14/7/1965. Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. 223.56 TL. Bu düşünceden hareketle yaptığımız bu çalışmada Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile ilgili temel kanun olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu inceleme konusu yapılmıştır. ...Memurları Kanunu (2 Cilt Takım), Yazar: Erdoğan Dedeoğlu, Yayınevi: Adalet Yayınevi, Kategori: Kitap Ta...