Kalite Maliyetleri

Dr. Hilmi Kırlıoğlu

Kitabı okumak veya indirmek için Kalite Maliyetleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-01-01
DOSYA FORMATI 7,39 MB
ISBN 6054229291
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

...ir. 1- Önleme maliyetleri (Preventive Cost), 2- Değerlendirme maliyetleri (Appraisal costs) 1 ... Kalite Maliyet Çeşitleri » Bilgiustam ... .5. Kalite yönetimi maliyetleri, Kalite yönetim fonksiyonunun idaresinde katlanılan maliyetlerdir. Uygunluk kalitesini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan giderler ile uygunluk kalitesinden sapmaların yol açtığı istenmeyen maliyetlere kalite maliyetleri ya da giderleri denir. Şimdi kalite maliyetlerini sınıflandırarak ele alalım: 1. Uygunluk Maliyeti (Cost of Con ... Kalite Maliyetleri ... . Şimdi kalite maliyetlerini sınıflandırarak ele alalım: 1. Uygunluk Maliyeti (Cost of Conformance). Önleme maliyetleri, kalite maliyetleri içinde belki de en önemli maliyet kalemidir. İkinci bölümünde, maliyet kavramı ve kalite maliyet ilişkisi ile birlikte kalite maliyetleri konusu üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Maliyetleri. Kalite maliyetleri, mevcut kalitesizlikler nedeniyle oluşan ya da olası kalitesizlikleri önlemek amacıyla yürütülen faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerdir. Kurumsal bir "sürekli iyileştirme" yaklaşımı ve uygulama aracı olarak kalite maliyeti kavramını kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak. Aynı mantık sonucuna kadar devam ettirildiğinde şunu göstermiştir ki kalite maliyetleri hata maliyetleri, önlem ve belirleme maliyetlerine eşit olduğu zaman optimize olmaktadır. 2. Kalite Maliyet Kategorileri. Kalite maliyetleri; Juran, Masser, Crosby ve Feıgenbaum'un gerçekleştirdiği çalışmalar ile bugün ki halini almıştır (Sipahi ve Yıldırım, 2004: 13). ...(Cost of Conformance) a. Önleme Maliyeti (Preventive Cost) b. Değerlendirme Maliyeti (Appraisal Cost) ...