İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası

Muhammed İkbal

Kitabı okumak veya indirmek için İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-10-31
DOSYA FORMATI 5,79 MB
ISBN 6050808131
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Muhammed İkbal, İslam dünyasının çok büyük problemlerle boğuştuğu, varoluş mücadelesi verdiği bir dönemde yaşayan seçkin bir aydın, eşine az rastlanır bir şair, Doğu’yu ve Batı’yı derinliğine kavramış bir allâme, bir mütefekkirdir.İkbal, Şark’ın artık bütün hayatiyetini kaybettiği iddiasının ortalıkta gezindiği bir dönemde, İslam dünyasını asırlık uykusundan uyandırmak için çırpınıyordu.Müslümanların İslam akidesini anlama faaliyetini “İslam’da Dinî Düşünce” olarak tanımlayan İkbal, İslam’da Dinî Düşüncenin Yeniden İnşâsı adlı eserinde, özellikle Müslümanların geri kalma sebeplerini “kader düşüncesi”, “benliğin tahribi”, “Tevhid’e şirk bulaşması” ve “Batı’nın körü körüne taklidi” olarak belirler. Bu değişimin gayesine uygun olarak gerçekleşebilmesi için gereken esasları tespit ederek yenilenme faaliyeti sadedinde modern Türkiye’nin tecrübesini analiz eder.

...nin Yeniden İnşâsı adlı eserinde, özellikle Müslümanların geri kalma ... İslamda Dini Düşüncenin Yeniden İnşası - Kitap Analiz - Kitap... ... ... islam dininin tefekkürü ve islam dinine dair özgün yazılmış bir eser... İkbal gibi düşünürlerin değerinin anlaşılması ile yeniden inşa edilecek bir islam anlayışı dileğiyle okunmalı... Muhammed İkbal. Muhammed İkbal, İslam dünyasının çok büyük problemlerle boğuştuğu, varoluş mücadelesi verdiği bir dönemde yaşayan seçkin bir aydın, eşine az rastlanır bir şair... Muhammed İkbal'in İslam'da Dinî Düşüncenin Yeniden İnşası isimli ... İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası - Ekşi Sözlük ... ... Muhammed İkbal'in İslam'da Dinî Düşüncenin Yeniden İnşası isimli kitabından alıntılar. Bu hususta kendisinde yeni bir ruhun doğduğunu ilk hisseden galiba Şah Veliyyullah Dehlevi idi. ...ortalıkta gezindiği bir dönemde, İslam dünyasını asırlık uykusundan uyandırmak için çırpınıyordu. Bu yaklaşımlar kitabı yeni ele alan bizler İslam'da yeni zihinlerin oluşmasına da bir zemin niteliği taşır. Bu yazılarda İslam'da "dini düşüncenin" yeniden inşası için kimi "okumalara" girişeceğiz. İslam'da dini düşünce "Müslüman zihin" tarafından üretilen düşünce demektir. Müslümanların İslam akidesini anlama faaliyetini "İslam'da Dinî Düşünce" olarak tanımlayan İkbal, İslam'da Dinî Düşüncenin Yeniden İnşâsı adlı eserinde, özellikle Müslümanların geri kalma....