Vergi Hukukunda Yorum

Dr. Ali İhsan Özgür Çilingir

Kitabı okumak veya indirmek için Vergi Hukukunda Yorum çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2012-09-01
DOSYA FORMATI 6,58 MB
ISBN 6055263690
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kitap olarak basılan -Vergi Hukukunda Yorum- başlıklı Doktora Tezi, vergi hukuku alanında yapılan bir yorumun, dayandığı, kaynak aldığı yasa, yasa üstü ve yasa altı belgelerle mantıksal tutarlılık koşullarını, ekonomik ve sosyal gerçeklere uygunluğunu ve ilke ve değerlerle ilişkisini bir bütünlük içinde araştırmaktadır. Tezin temel amacı, bu üç gereğin yorum yöntemleri ve yöntemlere ilişkin kurallar çerçevesinde nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. Tez’de yorumla ilgili temel kavramlar şöyle sınıflandırılmıştır: -Kapalı Lâfzî Yorum-, yasa kuralındaki terimlerin ve hükümlerin yorumunda klasik önermeler mantığı ve temel dilbilgisi kurallarına başvurularak gerçekleştirilen vergi hukuku yorumudur. -Açık Lâfzî Yorum-, dilin dilbilimsel/yapısal karakterinin ve belirsizlik probleminin dikkate alınması durumundaki lâfzî yorumdur. -Kapalı Sistematik Yorum-, her hangi bir vergi hukuku kuralı veya kavramının, yine sadece bir başka vergi hukuku kuralı veya kavramı ile olan ilişkisi bağlamında yorumlanmasıdır. -Açık Sistematik Yorum-, ekonomik gerçekliklerin sistematik yorumun parametresi olması durumunda yorumdur. -Tarihi Amaçsal Yorum-, yasanın yapılış amacını yasa yapıcılar tarafından açıklanmış veya yasa dilinden ve/veya sonuçlarından çözümleyen yorumdur. -İlkesel Amaçsal Yorum-, vergisel, hukuki ve ahlaki ilkelere uygun yorumdur. -Kıyas- yasada tanımlanmamış bir olayın, tanımlanmış olan benzer bir olayla ilişkilendirilerek yasa kapsamına alınmasıdır. Tez’de incelenen bir diğer önemli kavram vergiden kaçınmadır. -Vergiden Kaçınma-, vergi yükünün gayrimeşru yollardan azaltılmasıdır. İlgili bölümde, yorum ve kıyas yöntemleri vergiden kaçınmanın önlenmesinde nasıl kullanılacağı tartışılmıştır.

...ukunda yorum ve ispat konulu bu kitap, titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanmıştır ... Vergi Hukukunda Yorum ... . Kitap, üç temel bölüm ve yargı kararlarından oluşmaktadır. Vergi hukukunda yorum türleri. Yorumu yapan organa göre yorum çeşitli türlere ayrılabilir Bu bakımdan Türk Vergi Hukukunda yasama yorumu söz konusu değildir. Doç. Dr. Eda Özdiler küçük. Vergi Hukukunda Yorum Çeşitleri. Vergi hukuku doktrini bu sorunu aşmak için yorum yöntemleri geliştirmiş ve yorumu kategorize etmiştir. -Kapalı Sistematik Yorum-, her hangi bir vergi hukuku kuralı veya kavramının, yine sad ... Vergi Hukukunda Yorum ... . -Kapalı Sistematik Yorum-, her hangi bir vergi hukuku kuralı veya kavramının, yine sadece bir başka vergi hukuku kuralı veya kavramı ile olan ilişkisi bağlamında yorumlanmasıdır. https://mehmetpehlivan.files.wordpress.com/2015/04/vergi-hukuku.pdf. veya. Buna göre Türk Vergi Sisteminde, lafzı ve ruhi yorum yöntemlerinin birbirlerini tamamlayan bir bütün oldugu ve vergi... 1. türk vergi hukuku'NDA yorum kavramı ve yorumu gerekli kılan nedenler. Genel anlamda yorum, açık ve anlaşılır olmayan söz veya fiillerin gerçek anlamlarına kavuşturma çabasıdır. Vergi Hukuku-31 Ekim 2016. Pratik Çalışma 1. *Öncelikle Hukuki Sorun tespit edilmeli. O zaman yorum yöntemlerine yakından bakalım. Vergi Hukukunda Yorum Yöntemleri. - bakanlar kurulu kararları -yargı kararları. V...