Te'vilatü'l Kur'an Tercümesi 16

Ebu Mansur el-Matüridi

Kitabı okumak veya indirmek için Te'vilatü'l Kur'an Tercümesi 16 çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-02-27
DOSYA FORMATI 7,93 MB
ISBN 6052174975
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir. Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 17 cilt olup, 16. cildini takdirlerinize sunuyoruz. 

...turiditevilatulkurantercumesi16. Ebu Mansur el-Matüridi ... Te'vilatül Kur'an Tercümesi 16. Cilt/Ebu Fiyatı ve Özellikleri - GittiGidiyor ... . Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. Eserin tamamı 17 cilt olup, 16. cildini takdirlerinize sunuyoruz. Eksik veya hatalı bilgi bildir. Kitabın basım bilgileri. Adı: Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 16. Yazar Te'vilatü'l Kur'an Tercümesi 16. %45. 50,00 TL ... Te\\\'Vilatü\\\'L Kur\\\'an Tercümesi 16. Cilt - Ebu Mansur El-Matüridi -... ... . Yazar Te'vilatü'l Kur'an Tercümesi 16. %45. 50,00 TL. Böylece muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Bu ürün tedarik aşamasındadır. Tevilatül Kuran Tercümesi 16. Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi... 19.99 TL. Te'vilatü'l Kur'an Terc...