Takibat Tehcir ve İmhaOsmanlı İmparatorluğu'nda 1912-1922 Yıllarında AnadoluampHıristiyanlarına Yönelik Yaptırımlar

Tessa Hofmann

Kitabı okumak veya indirmek için Takibat Tehcir ve İmhaOsmanlı İmparatorluğu'nda 1912-1922 Yıllarında AnadoluampHıristiyanlarına Yönelik Yaptırımlar çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-01-01
DOSYA FORMATI 12,96 MB
ISBN 9753441377
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

1908’i Anadolu’nun kadim halkları büyük umutlarla karşılasalar da, 1908 Anadolu’nun kadim halkları açısından bir aldatmacadır. Anayasal reform sözleri sorunu geleceğe yayarak çürütmeye yöneliktir. Çürütme sürecinde fırsat bulunduğunda sorun ortadan kaldırılır.Sorun çözmek bu coğrafyanın halkları için her zaman tehlikelerle doludur. Bu coğrafyada ne zaman tanzimat, ıslahat ve reform sözcükleri telaffuz edilse arkasından bir toplu katliam gelmektedir. 19.Yüzyılın başından itibaren reform sürecindeki toplu katliamların kronolojisine baktığımızda kurbanların sayısı milyonlarla ifade edilmektedir.Osmanlı Parlamentosundaki Rum milletvekilleri tarafından daha 1910’da hükümete sunulan muhtıranın girişi çok erken tarihli bir umut kırıklığını ifade etmesinin yanında Jöntürk yönetiminin maskesinin düşmesini ifade eder:Maalesef, hemen Anayasa’nın ilanından sonra, Osmanlı İmparatorluğu’undaki diğer uluslara yönelik en içten ve en kardeşçe duygular içinde olmamaktan kaynaklanan sayısız olay, Rumların umutlarını kırmaya yardım etti ve etmektedir…Anayasanın ilk iki yılı boyunca Hıristiyan unsurların açık bir şekilde zararına olan Jöntürkler’in yaptıkları şeylerin güncel bir anlatısı olan bu belgenin sonuç bölümünde Rum unsurların özelinde Hıristiyan unsurların maruz kaldığı muameleyi özetlemektedirler:…Bütün bu davranışlar, Rum ulusal bilincinde bir kanaati kesinleştirmektedir; Rum halkı köleleşmiş bir halk olarak görülmektedir, kimin daha aşağı bir pozisyonda tutulacağı Hükümetin dahili politikasının amaçlarından biridir; tam da istibdat rejimi altındaki gibi, bu politika, Rum halkındaki güven eksikliğini ve onun gelişmesini engelleme eğilimini devam ettiriyor. Şimdi her zamankinden daha fazla, Rumlar’ı, “ulusal” Türkleştirme politikasına maruz bırakmak için Anayasa’daki “Osmanlı Milleti” terimini kullanmaya yönelik bir eğilim var.

...yönelik uygulamaların, bizzat devlet tarafından planlanmış ve yönlendirilmiş olan bir jenosit olduğunu hep inkar edegeldiler ... Devam... ... . Find. Advanced. Takibat, tehcir ve imha: Holdings. İmparatorluğu'nda 1912-1922 yılları arasında Hıristiyanlara yönelik yaptırımlar /. Ermeni meselesi ve tehcir / by: Günay, Bekir Published: (2006). Bugüne kadar resmi tarihçiler, yerli Hristiyan halka yönelik uygulamaların, bizzat devlet tarafından planlanmış ve yönlendirilmiş olan bir jenosit olduğunu hep inkar edegeldiler. Detaylı Bilgi ve Tanıtım. ...İmparatorluğu'nda 1912-1922 Yıllarında Hıristiyanlarıa Yönelik Yaptırımlar kitabı hakkı ... Takibat, Tehcir ve İmha Osmanlı İmparatorluğu'nda 1912 - 1922 Y .. ... . Detaylı Bilgi ve Tanıtım. ...İmparatorluğu'nda 1912-1922 Yıllarında Hıristiyanlarıa Yönelik Yaptırımlar kitabı hakkında bilgileri içeren kitap Osmanlı İmparatorluğu'nda 1912-1922 Yıllarında Hıristiyanlarıa Yönelik Yaptırımlar. Review, Carter V. Findley, Osmanlı İmparatorluğu'nda Bürokratik Reform, Babıâli 1789-1922. Özgün adı: Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire the Sublime Porte 1789-1922. İmparatorlukta yaşayan herkes nasıl Türk yapılacaktı? İkinci kitap, Takibat, Tehcir, İmha, Osmanlı İmparatorluğu'nda, 1912-1922 yılları Arasında Hristiyanlara Yönelik Yaptırımlar (Çev. Schlagwort: Takibat Tehcir ve İmha (Osmanlı İmparatorluğu'nda 1912-1922 yılları arasında Hristiyanlara Yönelik Yaptırımlar. ...Batı anadolu da otonom devlet kurmaya yönelik. 3 Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu da... IV.hafta XX.yüzyıl başlarında osmanlı imparatorluğu. Yıl -1912. Balkan Harbi. Ayrıca dahili ( iç ) borçlanmayada gitti. OSMANLI İMPARATORLUĞU 'nda ZAMAN İÇİNDEKİ PARA ve DÖVİZ KURLARI. Ancak tehcîr uygulamasına belirli bir zamanın ardından son verilmesiyle (15 Mart 1915) savaş boyunca kapalı kalan Osmanlı meclisi tarafından onaylanmasına gerek kalmamıştır. Osmanlı reformcularının milliyetçiliğinin gücünü anlamakta ve onun İmparatorluk için yarattığı tehlikeyi görmekte geç kalmışlardı. Para ve İnsan;Osmanlı İmparatorluğu kuşkusuz bir tarım devletiydi. Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Malatya'daki Vakıf Eserleri. 28 28. Erhan Altunay. X. Takibat Tehcir ve İmha (Osmanlı İmparatorluğu'nda 1912- 1922 Yıllarında Anadolu Hıristiyanlarına Yönelik Yaptırımlar) ARŞİV. https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanlı_İmparatorluğu_kronolojisi. 1911-1912. Osmanlı İtalyan Savaşı. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)....