Kelile ve Dimne

Beydeba

Kitabı okumak veya indirmek için Kelile ve Dimne çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-06-02
DOSYA FORMATI 3,45 MB
ISBN 6052223345
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan,çevrilenveuyarlamasıyapılanen önemlisiyaset/edebiyatklasikleriarasındadır.İbnü’lMukaffa’yıanlamakiçinonun politik dilini doğru kavramak ve yorumlamak gerekir.O,çağındakiaydınlararasındabilinensembolikanlatımlarabaşvurmaktan çekinmemiş;sözgelimi,rüyayorumunda kullanılan ve özel anlamlar ifade eden pek çok kelimeyi ve kavramı siyasal edebiyatta da kullanmıştır. Machiavelli’nin bazı öneri ve benzetmelerininşaşırtıcıbirşekildeKelile ve Dimne’deki ifadeleri andırması da İbnü’l Mukaffa’yı ilginç kılan bir özelliktir.

...bidir. Kelile ve Dimne. 15. yüzyıl Pers el yazmasıdır ... KELİLE VE DİMNE - BEYDEBA - Edebiyat Meraklılarının Sitesi ... . Fabl türünün ilk ve en önemli örneklerinden olan Kelile ve Dimne`deki hikayeler siyasetten erdeme kadar birçok farklı konuyu ele almıştır. Kelile ve Dimne kitap özeti ile tahlili sayfamızda. Kelile ve Dimne, M.Ö. 1. yüzyılda yazıldığı rivayet olunan bir fabl türünde eser olarak nasihatler kitabı şeklinde bir Hint hükümdara sunulmuştur. Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan, çevrilen ... Kelile ve Dimne - Vikipedi ... . Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan, çevrilen ve uyarlaması. Bugün Kelile ve Dimne adlı derli toplu bir kitap varsa, bu durumu önce Berzeveyh'e sonra da İbnü'lMukaffa'ya borçluyuz. Siyasal, felsefi, eğitimsel bir nitelik taşır…" Enver Gökçe Kelile ve Dimne doğu edebiyatının temel direklerinden biridir. Yazıldığı bin üç yüz yıldan beri klasik değerinden hiçbir şey yitirmemiştir. Kelile ve Dimne Özet. Kitabı okurken hissettiğim duyguları anlatarak başlamak istiyorum. Beydeba'nın Kelile ve Dimne adlı eseri üç kez bıraktıktan sonra bitirebildim. Kelile ve dimne. 1)Aslan ve Öküz. Hint hükümdarı birgün Beydaba'ya şöyle der KİTABIN ADI:Kelile ve Dimne KITABIN YAZARI:Beydeba. YAYIN EVİ:Kitapzamanı. On altı bölümden (bab) oluşan Kelîle ve Dimne tercümesinin 1490 da yazılan ve bir de zeyli bulunan nüshasından[3]ilk defa söz eden kişi Bursalı Mehmed Tahir olmuştur. Ve günler, belkide gaftalar boyu süren söyleşiler sonunda yüzlerce öykü çıkar ortaya. O gün bugündür Kelile ve Dimne, yani fabl türünün en başarılı örneklerinden biri, bilgiye tutkun insanların elindedir. Beydebâ ve Kelile ve Dimne. 15. yüzyıl Pers el yazması Kelile ve Dimne'den M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınan Kelile ve Dimne fabl tarzında hikayeler... ...bu beş bölüme Hint, Arap ve Fars'tan yeni bölümler eklenerek zaman içerisinde Kelile ve Dimne'ye dönüştü. Çincede Avadanas, Süryanice ve Arapça versiyonlarında Kelile ve Dimne adı ile de anılır. Kelile ve Dimne, Hintli bir düşünür olan Beydaba'nın bir eseridir. Kitabın kahramanlan olan iki çakaldan biri olan Kelile, açık sözlülüğün ve doğruluğun; Dimne ise yalancılığın ve ikiyüzlülüğün simgesidir. 15. yüzyıl Pers el yazması Kelile ve Dimne'den. Kelile ve Dimne M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tarzında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır. Eser Adı: Kelile ve Dimne Yazar :Beydabâ -İbnü'l-Mükaffa Tür : Yayınevi: Şule Yayınları Sayfa : 307 Ek özellik: Meb 100 Temel Eser , Doğu Klasikleri. Batı dillerine olan tercümeleri bu son Farsça çeviriden yapılmıştır. Edebi otoritelerce, Ezop ve La Fontaine fabllarının, Kelile ve Dimne`den ilham alınarak yazıldığı öne sürülür. Kelile ve Dim...