Kastamonu Salnamesi

Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç

Kitabı okumak veya indirmek için Kastamonu Salnamesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-04-16
DOSYA FORMATI 12,71 MB
ISBN 6059661089
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kastamonu coğrafi konum olarak Anadolu'nun kuzeyinde yer alan bir ilimizdir. Tarihi oldukça eskilere dayanır.Candar-ogulları tarafından fethedilen Kastamonu, daha sonra Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı hâkimiyetine dâhil oldu. Kastamonu, 20. yüzyıla kadar Anadolu Eyaletine bağlı bir sancak durumunda idi. Ancak, Tanzimat'ın ilanından sonra yapılan idari düzenlemeler sırasında burası da çeşitli değişikliklere tabii olmuştur. 1841'de Bolu Müşirliği içinde yer alırken; 1846'da Kastamonu, Bolu,Kocaeli, Viranşehir ve Sinop sancaklarından oluşan bir eyalet haline getirildi.1894 tarihinde eyaletin sancakları arasında Bolu, Sinop ve Çankırı vardır.1914'te Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan müteşekkilken, Cumhuriyet döneminde ilmerkezi haline gelmiştir.Kastamonu'nun idari durumu bu şekilde olmakla birlikte Salnameler; geçmiş yıllardaki önemli hadiseleri özetleyen ve ait olduğu yılın kurumları, hâl tercümeleri gibi çeşitli konularda son durumu kısaca bildiren eserlerdir. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren yayınlanmaya başlayan salnameler, ekonomik, sosyal ve idari tarihimizin önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında salnamelerin gün ışığına çıkarılması değer taşımaktadır.

...tamonu Vilayet Matbaası , 1286/1869 - 1321/1903 ... (PDF) Kastamonu Vilayet Salnamelerinde... - Academia.edu ... . Kastamonu'nun idari durumu bu şekilde olmakla birlikte Salnameler; geçmiş yıllardaki önemli hadiseleri özetleyen ve ait olduğu yılın kurumları, hâl tercümeleri gibi çeşitli konularda son durumu... Saadettin Yağmur Gömeç. Kastamonu coğrafi konum olarak Anadolu'nun kuzeyinde yer alan bir ilimizdir. Tarihi oldukça eskilere dayanır.Candar-oğulları tarafından fethedilen Kastamonu... Salnameler içinde zengin bilgiler içermesi ... Kastamonu Salnamesi | bkmkitap.com ... ... Salnameler içinde zengin bilgiler içermesinden dolayı Kastamonu Vilayeti salnameleri özel bir öneme sahiptir. 1869-1903 yılları arasında Kastamonu Vilayeti için 21 adet salname yayınlanmıştır. Bu çalışmada, 1869'dan 1903 yılına kadar yayınlanan toplam 21 adet Kastamonu vilâyeti salnâmesi değerlendirmeye alınmıştır. Bu salnâmelerde yer alan Sinop sancağının Sinop merkez kazası... Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54, 2 (2014), 365-394. Salnamelere göre kastamonu valileri listesi. Tülay ERCOŞKUN*. Öz Bu yazıda, 19. Kastamonu Salnamesi yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Kastamonu Salnamesi kitabına benzeyen kitaplar. Aralık 2013, Vol:3, Issue:1. Kastamonu vilâyet sâlnâmeleri'nde düzce kazasının idari ve sosyal yapısı. 13 Kastamonu Vilâyet Sâlnâmesi, sene M. 1895...