Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Sinan Sakin

Kitabı okumak veya indirmek için Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2020-04-03
DOSYA FORMATI 10,57 MB
ISBN 9757197775
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Türk Ceza Hukuku Özel HükümlerSinan SakinAltın Seri 1. BölümHayata Karşı Suçlar2. BölümVücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar3. Bölümİşkence ve Eziyet4. BölümKoruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli5. BölümCinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar6. BölümÖzgürlüğe Karşı Suçlar7. BölümŞerefe Karşı Suçlar8. BölümÖzel Yaşama ve Yaşamın Gizli Alanına Karşı Suçlar9. BölümMalvarlığına Karşı Suçlar10. BölümGenel Tehlike Yaratan Suçlar11. BölümBelgelerde Sahtecilik12. BölümKamu Barışına Karşı Suçlar13. BölümEkonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar14. BölümKamu İdaresinin Güvenirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar15. BölümAdliyeye Karşı Suçlar16. BölümAnayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı SuçlarKaynakça

...edeni Kanunu'na göre evli olan kişilerdir ... Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler | bkmkitap.com ... . ADLİ HAKİMLİK CEZA HUKUKU-ÖZEL KISIM. ULUSLARARASI SUÇLAR. 1-Soykırım. Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla... · Ceza hukukunun asıl alanını özel hükümler oluşturur. Tarihsel olarak önce bunlar ortaya çıkmıştır. · Türk ceza hukukuna TCK'da düzenlenen suç tiplerinin yanı sıra özel ceza yasaları da dahildir. Birkan '' Herkes, hata yapabilir, Cemil a ... Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Notu | Alonot.com ... . Birkan '' Herkes, hata yapabilir, Cemil abi. '' diyerek olaydan Ayhan'a bahsetmemesini söyler. BİLGİLER : Deniz, sağır ve dilsiz olup 20 yaşındadır. SORU 1 : Cemil ve Deniz'in ceza sorumluluklarını tartışınız. Polis Meslek Yüksekokulu Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi müfredatı kapsamında yer alan suçlara ilişkin olarak farklı ceza hukuku kitaplarından ( atıf kurallarına uymadan ) ve kişisel notlardan... Gerçekten, Ceza ...