Eleştiriler

Vasili Şukşin

Kitabı okumak veya indirmek için Eleştiriler çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2003-06-03
DOSYA FORMATI 7,35 MB
ISBN 9756542149
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bakışımlı

...ştirmenleri: 1.3.1 Dünya... Türk edebiyatında Tanzimat'tan önce eleştiri türünden yazı ve eserlere çok az rastlanır ... Eleşti̇ri̇ Nedi̇r ? ... . Tanzimat'tan önceki eleştiriler, divan edebiyatının yazı tekniklerinden söz eden eserlerden oluşmaktaydı. Türk Edebiyatında Eleştiri Eleştiri türü Türk edebiyatına makale, fıkra, deneme ve sohbet gibi Batıdan Tanzimat Döneminde geçmiştir. İlk başlarda dil ile ilgili eleştiriler yazılmıştır. Eleştiri, Atilla Özkırımlı gözünden şu şekilde görülmüştür:"Sanat yapılarını tanıtmak, açıklamak, sını ... Eleştiri Türünün Genel Özellikleri - www.diledebiyat.net ... . Eleştiri, Atilla Özkırımlı gözünden şu şekilde görülmüştür:"Sanat yapılarını tanıtmak, açıklamak, sınıflamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan... Hatta aynı eserle ilgili hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler yapılabilir. Eleştiri, öznel ve nesnel olabilir fakat öznel eleştiriler sanat dünyasında pek hoş karşılanmaz. Eleştiri (Tenkid) Nedir : Bir şeye kıymet biçme, o şeyi kıymetlendirme demektir. Aslı Yunanca "Kritikos" kelimesinden gelen "Critic" (hükmetme) karşılığı olarak dilimizde kullandığımız "tenkit" kelimesi "nakd"... Böyle bir iletişim tarzına ortam oluşturan ilişki anlayışı, sağlıklı bir eleştiri kültürünün oluşmasına bağlıdır. Eleştiriler, sağlıklı ve sürekli ilişki kurma ve bu ilişkiyi sürekli besleme anlayışı ile olmalıdır. Bireyler ve Toplum üzerine eleştiriler. Politika. Politik olaylar hakkında eleştiriler. Sinema ve TV. Sinema ve Televizyon hakkındaki eleştiriler. Dinler ve Inanç. · Eleştiri türü Türk edebiyatına makale, fıkra, deneme ve sohbet gibi Batı'dan Tanzimat d...