Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri

Tarkan Oktay

Kitabı okumak veya indirmek için Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-10-08
DOSYA FORMATI 11,63 MB
ISBN 6055878511
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Dünyada yaşanan küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, şehirleşmenin artışı, ekonomik ve sosyal değişimler; yönetim paradigmalarını ve yapılarını da etkilemektedir. Çevre faktörlerinde meydana gelen değişikliklere cevap üretme arayışında olan birçok ülkede, diğer alanlarda olduğu gibi, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları da ivme kazanmıştır. Kamu yönetiminin daha etkin, hızlı kara alabilen ve esnek bir yapıya kavuşturulması, kamunun faaliyet yürüttüğü fonksiyonel alanın yeniden tanımlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin geçerli kılınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi yeni düzenin temel gelişme noktalarını oluşturmaktadır.Türkiye’deki Yerel Yönetim Reformu sürecinde, il özel idarelerinin görevleri ve yetkileri, organları, teşkilat yapısı, çalışma yöntemleri ve süreçleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Yeniden yapılanma sonrasında, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi reformun başarısı ve geliştirilmesi bakımından önemlidir.“Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri: İstanbul İl Genel Meclisi Üzerine Bir Araştırma” başlığını taşıyan bu çalışma, il genel meclisi üzerinden yerel yönetim reformu çabalarının değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

...asının Yasal Altyapısı. Bu bakımdan belediyelere ilişkin olarak yapılabilecek yorumlar il özel idareleri için de geçerli olacaktır ... PDF 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar... ... . "Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri: İstanbul İl Genel Meclisi Üzerine Bir Araştırma" başlığını taşıyan bu çalışma, il genel meclisi üzerinden yerel yönetim reformu çabalarının... Bir yerel yönetim birimi olarak il özel idareleri. 1. Tarihsel Gelişim ve Yasal Çerçeve. -İl özel idaresi yönetimi bütçesini ve kesin hesabını kabul etmek Yerel Yönetim Reformu. ... İl Özel İdareleri Research Papers - Academia.edu ... . 1. Tarihsel Gelişim ve Yasal Çerçeve. -İl özel idaresi yönetimi bütçesini ve kesin hesabını kabul etmek Yerel Yönetim Reformu. Ülkemizde önemli bir reform süreci başladı. Sırada İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri Kanun tasarıları var. ...Dergisi İktisat Yayınları İlayda Yayınları İlbilge Yayıncılık İldem Yayınları İldem Yayınları - Özel Ürün İle. Yayıncılık Yorum Yayınevi Yoyo Yön Yayıncılık Yöneliş Yayınları Yönerge Yayınları Yönetim. Bu çalışma, yerel yönetim reformu sonrasında belediye meclislerinin yeni Türkiye'de son yıllarda özel sektörün gelişmesi ile kamu 1984 tarihli mahalli idareler seçimleri ile ilgili 2972 sayılı kanun... 8.1. il özel idareleri. Bu çalışmada öncelikle merkezi yönetim ve yerel yönetim kavramlarını tanımlamaya ve bu kavramların olmazsa olmaz alt başlıklarına değinilmiştir. Tezde, il özel idareleri, yönetim sistemimiz içerisindeki konumu ve modern yerel yönetim anlayışı ile yeniden yapılanma çabaları Anahtar Kelimeler: İl Genel İdaresi, İl Özel İdaresi, Özerklik, Reform. Alış-Veriş Listeme Ekle. Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri. organları teşkilat yapısı çalışma yöntemleri ve süreçleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Alış-Veriş Listeme Ekle. Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri. organları teşkilat yapısı çalışma yöntemleri ve süreçleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. ...ve yeni kurulacak büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il sınırı olması nedeniyle bu yerlerde il özel idareleri kaldırılmalıdır. Atsızcı ileti Sayısı: 795. Ynt: Yerel Yönetimler Reformu(Bölünme reformu). İl Özel İdareleri'nin kurumsal amiri ve yöneticisi vali'lerdir. Kaynakça: [email protected] http://www.yirmidorthaber.com/acikgorus/2014e-dogru-yerel-yonetim-reformu/haber-738673. Alış-Veriş Listeme Ekle. Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri. organları teşkilat yapısı çalışma yöntemleri ve süreçleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir....