Modernleşen Türkiye'de Din ve Toplum

İhsan Çapcıoğlu

Kitabı okumak veya indirmek için Modernleşen Türkiye'de Din ve Toplum çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-05-04
DOSYA FORMATI 8,35 MB
ISBN 6055932701
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Ülkemizde, hızlı kentleşme, sanayileşme ve modernleşme süreçlerinin beraberinde getirdiği sorunlar, köklü sosyal hareketlilikler ve sosyo-kültürel yapı değişimlerinin habercisi olmaktadır. Bu süreçte, Türk toplumu güçlü geleneksel muhafazakâr yapısının etkisiyle ne tam anlamıyla modernleşebilmekte ne de değişime engel olabilmektedir. Geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişle birlikte görülen değerlerdeki farklılaşma, dinin toplum yapısı ve bireyin değerler dünyasında yerine getirdiği fonksiyonlar üzerinde de değişimlere neden olmaktadır. Dolayısıyla bu konuda, öznel, normatif ve spekülatif değerlendirmelere girmeden, nesnel, bilimsel esaslar çerçevesinde yapılacak çalışmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç hissedilmektedir.Bu eser de böylesi bir ihtiyaca yönelik mütevazı bir katkıda bulunma arayışının ürünüdür. Eser, hem modernleşmenin özellikle epistemolojik, kuramsal ve dinsel çerçevesini hem de modernleşmenin Türkiye örneğinde toplumsal/kültürel sonuçlarının din/dindarlıkla ilişkilerini ele almaktadır.

...sellik ve modernizmin Din ve kültür nispeti problemi, belirli toplumun sosyo-kültürel dokusunun analizinde önemli etkendir ... Öteki Türkiye'de Din ve Modernleşme ... . 126 TL. Geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişle birlikte görülen değerlerdeki farklılaşma dinin toplum yapısı ve bireyin değerler dünyasında yerine getirdiği fonksiyonlar... Sanayileşme, kentleşme, bürokratik organizasyon, bilimsel ve teknolojik ilerleme gibi modernitenin ana temaları modernleşen toplumlar açısından değişimin anahtarı olan Sosyolojik Teori ve Din. Türkiye modernleşmesi, kendi tarihsel ve sosyolojik gerçekliğinde din, toplum ve siyaset ... İlem - Türkiye'de Modernleşme ... . Türkiye modernleşmesi, kendi tarihsel ve sosyolojik gerçekliğinde din, toplum ve siyaset ...