Upanişadlar

Kitabı okumak veya indirmek için Upanişadlar çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU
DOSYA FORMATI 10,18 MB
ISBN 9759950408
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Upanişadlar Hint düşüncesinin en eski ve en değerli metinleri olan Vedalar'dan Sama Veda'nın en seçkin bölümlerinden meydana geliyor.

...lar adı verilmiştir. kelime anlamı olarak 'dizinin dibinde, bir öğreticinin ... Upanişad, Upanişadlar (Hint Mitolojisi) - Özhan Öztürk Makaleleri ... . Upanişadlar - Tanrı'nın Soluğu. Hindistan'ın en eski ve en değerli kutsal yazıtları, Veda adı verilen kitaplarda toplanmıştır. Veda'lar dört kitaptır: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Athar Veda. -Katha Upanişad-. "Dünyadaki kökenlere dair olan hariç, hiçbir araştırma Upanişadlar kadar yararlı ve yüceltici değildir. -Schopenhauer-. Dünyanın ilk felsefesinin ilk ışığıdır Upanişadlar. U ... Upanişadlar - Tanrı'nın Soluğu ... . -Schopenhauer-. Dünyanın ilk felsefesinin ilk ışığıdır Upanişadlar. Upanişad'ların Öğretisi. İlhan Güngören. Upanişad'lar, dinsel olarak nitelendirilmektense felsefe sözüyle tanımlanmaya daha uygun düşecek metinler. Upanişad sözünün anlamı «Gizli Öğreti»dir. Upanişad, Hinduizm'in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır, Şruti kategorisinde yer alırlar. Anlamı "yanıbaşına oturmak"tır. ...