Sıratı Müstakim

Güner Akça

Kitabı okumak veya indirmek için Sıratı Müstakim çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-09-27
DOSYA FORMATI 9,40 MB
ISBN 6059630054
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kur’an, İlahi mantığın ilahi nutkudur. Kelamın sahibi Allah, Kur’an’ın yorum ve açıklama hakkını bizzat kendisi kullanmıştır. Kur’an’ı tefsir eden bizzat Allahtır. (Furkan, 25/33) Bunun için “Kur’an’ın en iyi tefsiri ayetin ayetle tefsiridir” deniliyor. Allah insanlara Kur’an’ı okuyup anlamalarını, uygulamalarını buyurarak, onları Kur’anla dosdoğru yere kılavuzlamıştır. Çünkü ahirette herkes Kur’an’dan sorgulanacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMAK’la emir olunduğunu açıklamıştır. Buna göre; iman edebilmek için Kur’an’ı okumak ve anlamak gerekmektedir. O halde KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMAK, hem İslam’ın, hem imanın, hem de takvanın öncelikli şartıdır. İslam’ı içten/dıştan yıkmak, dini ılımlı/uyumlu hale getirerek içini boşaltmak isteyenler, Kur’an’ın aslını ortadan kaldırmaya güçleri yetmeyince, Kur’an’daki kavramlara, Allah’ın tanımlamalarından farklı tarifler, açıklamalar yaparak, SIRATI MÜSTAKİM’e ulaşmak isteyenleri, ondan çok farklı istikametlere yönlendirici çalışmaları yüzyıllardan bu yana yapmaya devam etmektedirler. Bu değişikliklere tefsirde “İsrailiyat” denir. Almanya, İngiltere, Fransa ve Avusturya 16’ncı Yüzyılda Kur’an’ı kendi dillerine mealen çevirttiler. Bu çeviriler 16’ncı Yüzyıldan bu yana İslam’ın nasıl çökertilebileceği konusunda stratejiler geliştirmek için, bu ülkelerdeki askeri okullarda ders olarak okutuluyor. Avrupa’da Katolik bir ülkede Protestan Misyonerliği yapmak ağır suç iken Türkiye’de her türlü misyonerliğin yapılmasının teşvik edilmesi, 57.000 ev kilisesi açılması, devleti idare edenlerin besmele çekerek kilise açmaları düşündürücüdür. TÜRK SADECE BİR SOYUN DEĞİL, BİR MİLLETİN ADIDIR.MİLLET İSE BİR KÜLTÜRDÜR.

...îm" tabiri her türlü yanlışlık ve aşırılıklardan uzak, doğru, dengeli ve orta bir yol olarak takdim edilm ... Sıratı Müstakim Ne Demektir? ... . Sırât-ı müstakim ne anlama geliyor? Sırat-ı müstakim, istikamet (doğruluk) yolu demektir.Namazlarımızın tüm rekâtlarında Fatiha Ama bu ince ve keskin yolu aşırılıklara sapmadan tamamlamadıkça da âhirette sıratı geçmemiz mümkün değil. Sırat-ı müstakim, istikamet yolu demektir. Ama bu ince ve keskin yolu aşırılıklara sapmadan tamamlamadıkça da âhirette sıratı geçmemiz mümkün de ... Sırat-ı Müstakim - Ekşi Sözlük ... . Ama bu ince ve keskin yolu aşırılıklara sapmadan tamamlamadıkça da âhirette sıratı geçmemiz mümkün değil. Sırat-ı müstakim nedir ve sırat-i müstakimde olanlar kimlerdir? Sıratı müstakim, malûm ve meşhur anlamı ile, "Dosdoğru yol" demektir. Arapça'da "yol" anlamına gelen başlıca üç kelime vardır Ana Sayfa Dini Bilgiler Sıratı müstakim ne demek. Emir ve yasaklarında, helal ve haramlarında, hüküm, öğüt ve tavsiyelerinde en doğru olan İslâm Dinine sırat-ı müstakim denmiştir. Sıratı müstakim, dosdoğru yol demektir. Fatiha Sıratı müstakim ifadesi K...