Varoluş ve Felsefe

Kenan Gürsoy

Kitabı okumak veya indirmek için Varoluş ve Felsefe çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-11-04
DOSYA FORMATI 9,87 MB
ISBN 6056407864
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Felsefî anlamda insanı kendine has bütünlüğü içinde kavramaya çalışan makale, mülâkat ve bildirilerden oluşan bu kitap, Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un daha önce “Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler” adıyla yayınlanmış olan çalışmasının genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır.Bu kitapta “varoluş” da “felsefe” de, bugün adına, bugünün problemleri açısından yeniden değerlendiriliyor ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un yorumuyla yeniden anlam kazanıyor. Felsefenin kadim problemlerinin incelendiği bu eserde okuyucu, İbn-i Sînâ'dan Sartre'a, Gabriel Marcel'den Maurice Merleau-Ponty'e uzanan bir çizgide felsefî bir yolculuğa davet ediliyor. Hareket noktası; insanın ferdî ve yaşanmış tecrübeleri çerçevesinde beliren “ben”i durumundaki “varoluş”, yani “insanın o insan olma hâli” olan ve “insan”ın özündeki aslî varlık hakkında bir hükme doğru alınan bu yol; bize kendimizle karşılaşma imkânı sunuyor. Bununla beraber, bu yolculukta, felsefenin kültürle, medeniyetle, edebiyatla, düşünce geleneklerimizle ilişkileri de yeniden irdeleniyor. Varoluşun, somut ve biricik olan kendi varlıktalığımıza referansla oluştuğunu hissettiren okumalar boyunca, evrensel anlamda felsefenin öznesi olabilmek için sağlam bir kültür ve düşünme geleneğine sahip olmanın anlamı ve değeri de fark ediliyor.

...î anlamda insanı kendine has bütünlüğü içinde kavramaya çalışan makale, mülâkat ve bildirilerden oluşan bu kitap, Prof ... (PDF) Varoluş Felsefeleri, Varoluşçu Terapi ve Sosyal Hizmet ... . Existenz Jaspers, işte bu noktada felsefenin en önemli konusunun, egzistansiyalist filozofun içsel ve kişisel deneyimiyle kavranabilecek olan "varoluş meselesi" olduğunu söyler. "Varoluş" düşüncesini ilk ortaya atan Kierkegaard'dır. Jaspers en önemli yapıtına "Varlık Aydınlanması", diğer bir kitabına "Varoluş Felsefesi" adını vermiştir. Varoluş, varlıklardan yani nesne ve şeylerden farklı olarak olmakta olan bir süreçtir. Varoluşçu felsefe ve tarihselci yak ... 20. Yüzyıl Felsefesinde Varoluşçuluk ve Varoluş-Öz Sorunu » Felsefe ... . Varoluş, varlıklardan yani nesne ve şeylerden farklı olarak olmakta olan bir süreçtir. Varoluşçu felsefe ve tarihselci yaklaşım: Birey bir tarih içinde doğar, büyür ve kendini gerçekleştirir. Yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan ve 20.yüzyıl içersinde önemli ölçüde taraftar bulan bir felsefe akımıdır. Geleneksel ve varoluşçu felsefede öz ve varoluş ilişkisi. Dr. Kenan Gürsoy'un daha önce "Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler" adıyla yayınlanmış olan çalışmasının genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır. Bu kitapta "varoluş" da "felsefe" de... Felsefe. 20. Yüzyıl Felsefesi. Varoluşçuluk ve Varoluş-Öz Sorunu. 15. yüzyılda başlayan ve 18-19. yüzyıl felsefesinde hız kazanan bilimsel düşünme tarzı, felsefeyi büyük oranda etkilemiştir. Dr. Kenan Gürsoy'un daha önce "Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler" adıyla yayınlanmış olan çalışmasının genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır. Bu kitapta "varoluş" da "felsefe" de... Felsefe ile romanın kardeşliği: varoluş ve roman. Varoluş ve Roman felsefe ile kardeş doğan romanı, ayrı düştüğü kardeşine kavuşturmak isteyen yoğun ve zihin açıcı bir yapıttır. Felsefede Metafizik alanda Varlıkların yokoluş ve varoluşlarını inceliyoruz. Şeyler bizlere Varoluşları içinde görünmekteler. Böylece şeylerin Özleri......