Kelimeler Arasındaki Farklar

İsmail Hakkı Bursevi

Kitabı okumak veya indirmek için Kelimeler Arasındaki Farklar çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-12-12
DOSYA FORMATI 12,10 MB
ISBN 9753502320
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Elinizdeki eser, 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının önemli simalarından Rûhu'l-Beyân tefsiriyle meşhur İsmail Hakkı Bursevî'nin Kitâbu'l-Furûq isimli eserinin çevirisidir. Eser, Arap dilinde anlaşılması zor olan çeşitli müfred kelime ve kavramlar ile yakın anlamlı kelimeler arasındaki farkları ele almaktadır. Bu açıdan eser, Arap diliyle ilgilenenlerin ve klasik Arapça eserleri okuyanların bigâne kalamayacakları bir çalışmadır. Müellif, titiz bir araştırmaya dayanan bu eserini dört bölüme ayırmıştır:Birinci bölümde Arap yazısı [hattı] hakkında bilgiler sunmaktadır. İkinci bölümde, anlaşılmasında güçlük çekilen Arapça müfred kelimeler alfabetik sıraya dizilerek açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, sarf ve nahiv ile ilgili bazı faydalı bilgiler verilmiştir. Esere ismini veren dördüncü bölümde ise, Arap dilinde yakın anlamlı kelimeler arasındaki farklar kısa ve net bir şekilde açıklanmıştır

... anlamlı kelimeler arasındaki farklar kısa ve net bir şekilde açıklanmıştır ... Fiil ve İsim Soylu Kelimeler Arasındaki Farklar ... . 36.90 TL. Esere ismini veren dördüncü bölümde ise, Arap dilinde yakın anlamlı kelimeler arasındaki farklar kısa ve net bir şekilde açıklanmıştır. Terim ve Sözcük arasındaki fark nedir? Bir sözcük, bir dilde anlamlı bir öğedir. Terim bir kelimedir, ancak terim bir durumda belirli bir anlam taşır. ...çeşitli müfred kelime ve kavramlar ile yakın anlamlı kelimeler arasındaki ... İngilizce'de Expect ve Wait Kelimeleri Arasındaki Farklar ... . ...çeşitli müfred kelime ve kavramlar ile yakın anlamlı kelimeler arasındaki farkları ele almaktadır. ise, Arap dilinde yakın anlamlı kelimeler arasındaki farklar kısa ve net bir şekilde açıklanmıştır....