Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

Kitabı okumak veya indirmek için Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-11-26
DOSYA FORMATI 3,6 MB
ISBN 6055022372
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir model oluşturmak için eylemde bulunulan kolektif bir davranış biçimidir. Bu bakımdan, sosyal hareketler bir yanda hayatın akışıyla yetinmeyen toplumsal rahatsızlıkları dile getirirken, öte yandan bunların çözümlenmesi için yeni çareler önerir...Günümüz çoğulcu toplumlarını dinamik bir tarzda etkileyen eylemlerin amaçlarını, beklentilerini ve oluşum biçimlerini yakından izlemek; bunlara çözüm yolları bulmak, iyileştirmek ve yeniden hâkim toplumla bütünleştirmek ancak sosyolojinin bu yeni alanı içinde yorumlandığı takdirde yararlı sonuçlar doğurabilir... Sosyal hareketlere bakış açımızın değişmesi, yeni niteliklerin kazanılması bu tür çalışmaların başlamasıyla gerçekleşebilir. Çünkü başlangıçta bir sosyal hareket şekilsiz, kötü örgütlenmiş, hiçbir anlamı olmayan bir kimliği taşırken, geliştikçe sosyal bir nitelik kazanır.Toplumda fikir özgürlüğü arttıkça sosyal hareketler de çoğalır ve zenginleşir. Günümüzde çoğulcu toplum yapıları, yoğun iletişim ağı içinde çok farklı ve çok değişik sosyal hareket biçimlerine sahne olmaktadır. Bu gelişimden toplumumuzu uzak tutmak mümkün değildir. Son yıllarda değişik fikir akımlarının, ideolojik kamplaşmaların "sosyal şiddet" normları içinde gündeme geldiği ülkemizde; sosyal hareketlerin boyutlarını, beklentilerini, amaç ve yönelim biçimlerini sistematik bir tarzda ele almak gerekir. Böyle bir yaklaşımın, aynı zamanda Türk sosyolojisine yeni deneyimler kazandırabileceği de gözden ırak tutulmamalıdır.Sosyal hareketlerin sosyolojisi alanında yapılmış bu çalışmanın bu alanda yapılacak daha sistemli araştırmalara ışık tutmasını ümit ediyoruz.

...gın biçimde kullanılmaktadır (Marshall egemenliği ya da bağımlılığı ile tanımlanan bir sosyal sınıfın, bu modellere ilişkin çatışmacı hareketidir ... Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi - Bilge Kültür Sanat - Liman Kitap ... . Böyle bir yaklaşımın, aynı zamanda Türk sosyolojisine yeni deneyimler kazandırabileceği de gözden ırak tutulmamalıdır.Sosyal hareketlerin sosyolojisi alanında yapılmış bu çalışmanın bu alanda... 277 Hüseyin Özil | Sınırın Sosyolojisi: Ulus, Devlet ve Sınır İnsanları 281 Murat Ak | Mevlid: İslam Dünyasında İbadetler ve Dindarlık ...rahatsızlığa tepki geliştiren yeni sosyal hareketlerin temelindeki duyguların varlığı yadsınamaz. Sosyal Hareketler Sosyolojisi. %25. 16,00 TL. İşte bu ... SOSYAL HAREKETLER | Sosyolojisi.com ... ...rahatsızlığa tepki geliştiren yeni sosyal hareketlerin temelindeki duyguların varlığı yadsınamaz. Sosyal Hareketler Sosyolojisi. %25. 16,00 TL. İşte bu zorunluluk hem siyaset sosyolojisi açısından hem de sosyal hareketler sosyolojisi açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. ... konulu sunumlar: "Sosyal hareketlerin sosyolojisi"— Sunum transkripti: 1 Sosyal hareketlerin sosyolojisi. 2 Sosyal hareketler, aynı zamanda ideolojik nitelikli eylem biçimleridirler. Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi kitabı çizgi kitabevi sayesinde sizlerle. Günümüzde çoğulcu toplum yapıları, yoğun iletişim ağı içinde çok farklı ve çok değişik sosyal hareket biçimlerine sahne olmaktadır. Böyle bir yaklaşımın, aynı zamanda Türk sosyolojisine yeni deneyimler kazandırabileceği de gözden ırak tutulma¬malıdır.Sosyal hareketlerin sosyolojisi alanında yapılmış bu çalışmanın bu alanda... 45 TL. "Sosyal hareketlerin sosyolojisi" alanında yapılmış bu çalışmanın bu alanda yapılacak daha sistemli araştırmalara ışık tutmasını ümit ediyoruz. 33.75 TL. "Sosyal hareketlerin sosyolojisi" alanında yapılmış bu çalışmanın bu alanda yapılacak daha sistemli araştırmalara ışık tutmasını ümit ediyoruz. Böyle bir yaklaşımın, aynı zamanda Türk sosyolojisine yeni deneyimler kazandırabileceği de gözden ırak tutulma¬malıdır.Sosyal hareketlerin sosyolojisi alanında yapılmış bu çalışmanın bu alanda... Toplumda fikir özgürlüğü arttıkça sosyal hareketler de çoğalır ve zenginleşir. Böyle bir yaklaşımın, aynı zamanda Türk sosyolojisine yeni deneyimler kazandırabileceği de gözden ırak tutulmamalıdır. Orhan Türkdoğan. Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareketlerdir. ...özetini inceleyebilir ve Tamamını PDF olarak indirebilirsiniz.Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi Pdf İndir. yoğun iletişim ağı içinde çok farklı ve çok değişik sosyal hareket biçimlerine sahne olmaktad...