Dil Üzerine

Prof. Dr. Necati Öner

Kitabı okumak veya indirmek için Dil Üzerine çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2020-03-09
DOSYA FORMATI 7,42 MB
ISBN 6054239942
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Dil yalnız insanlar arasında iletişimi ve mevcut bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir vasıtadan ibaret değil, aynı zamanda varolanları tanımak için yeni bilgiler elde etmede yol gösteren bir reh-berdir. Eğer dil olmasa idi medeniyet de olmazdı. İnsanla diğer canlılar arasındaki farkların başında insanın bir dile sahip olması gelir. Toplum açısından bakınca; dil bir milletin Ben'ini oluşturur. Bu bakımdan millî kültürün en önemli unsuru dildir. Bir toplumda anadil toplumun bireylerini birbirine bağlayan, onlara millî birlik bilincini kazandıran en önemli unsur-dur. Bir milletin dili ne kadar zengin ve gelişmiş olursa o ölçü-de uygarlık yolunda yol alır.Bizim bir anadil sorunumuz vardır. Anadilimiz olan “Türkçe”nin yapı itibariyle mükemmel bir dil olmasına rağmen, ona gereken ilgiyi gösterip gereken değeri verdiğimiz söylenemez. Dilin yanlış kullanım-larına ve gereksiz yere yabancı kelimelerle doldurulmasına karşı duyarsız olmamız, toplumumuzda millî dil bilincinin gereği gibi gelişmediğinin bir ifadesidir.

...san kültürünün ilk evrelerinde dil ve söylencenin ilişkisi öylesine yakın ve işbirlikleri öylesine ... Dil Üzerine ... ... Cirmi küçük, cürmü büyüktür. İman ve küfür dildeki ifadeden anlaşılır. Dil, ya hak konuşur, ya bâtıl. [(Dil) üzerine çok söz söylenmiştir. Aşağıda bu husustaki bazı kıymetli sözleri derledik Bu konu bütün yurt genelinde gereken ilgiyi görmeli ve ciddiyetle üzerine eğilinmelidir. Bunun yanı sıra Rusça ya da diğer bir ikinci üçüncü dil bilmek bir üstünlük ve fazlalıktır el ... Dil Üzerine | Xyazar ... . Bunun yanı sıra Rusça ya da diğer bir ikinci üçüncü dil bilmek bir üstünlük ve fazlalıktır elbette. Dil Üzerine. Yazar: Üzeyir Süğümlü. Dil insanın menşeiyle doğrudan ilgilidir. İnsanoğlunun menşeine paralel olan bir yapıyı çözümlemek bir anlamda da insanı çözümlemek manasını içermesi bakımından... Millî bir olgu olarak dil, yalnız bir iletişim aracı değildir. Aynı zamanda milletlerin hafızasıdır, tarihidir, kültür değerlerini saklayan ve ileten bir hazinedir. Dil üzerine. Türkiye'de doğru siyaset olsaydı. Dil evrensel bir olgudur. Yeryüzündeki bütün insan topluluklarının dili vardır. Homo sapiens sapiens ortaya çıktığı zamandan beri, hatta belki ondan da önce konuşmaya dayanan dil vardır ve en temel... Türkçe, dil üzerine makale, dil tartışmaları , dil üzerine makale, Humbolt, Mehmet Kaplan, dil ve Dil üzerine makale. Aynı dili konuşan insanlar "millet" denilen sosyal varlığın temelini teşkil ederler. Dil Üzerine. Dil; bizim millî kimliğimiz, değerlimizdir. "Bağımsızlık mı önce gelir, dil mi?" diye sorulduğunda hepimiz "bağımsızlık" deriz hiç düşünmeden. Dil Üzerine -I. M. Bahadırhan DİNÇASLAN Genel Köşe Yazıları 24 Temmuz 2013 | 0. Ancak "tavır", bir başka dili "yeğlemek"e dönüşüyorsa, dil için tehlike çanları çalmaya başlıyor demektir. Bu tip yabancı dil lügatleri vardır mesela Yakobnac Naci Harşabani diye bir Ma...