Strateji ve Güç Kullanma ÜzerineMilli Strateji - Askeri Starteji - Milli Güvenlik Siyaseti

Celalettin Yavuz

Kitabı okumak veya indirmek için Strateji ve Güç Kullanma ÜzerineMilli Strateji - Askeri Starteji - Milli Güvenlik Siyaseti çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-06-12
DOSYA FORMATI 11,53 MB
ISBN 9752678262
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

İnsanlık tarihi mücadelelerle doludur. “Savaş bir milletin zenginliklerini harcar. Milletin erkek gücünü tomurcuklanırken koparır ve geleceği çelimsize, zayıfa, sakata bırakırsa da, çatışma, evrenin içindeki saklı bir yasa olup, bir kötülük alanı olduğu kadar, bir iyilik aracıdır!” Savaşların devam edeceğini Colin S. Gray, “Kötü zamanlar dünya siyasetinde tekrar tekrar ortaya çıkar!” sözüyle onaylamaktadır.Soğuk savaş sona erdi, savaşlar sona ermedi. “Sadece potansiyel olarak geçmiştekiler kadar tehlikeli yeni bir çağa geçildi. Eski Doğu-Batı küresel çatışma yerini küreselleşme ve parçalanma, siberuzay ve geleneksel coğrafi alan arasında yeni bir dengesizliğe bıraktı!”Bernard Brodie’nin Sovyet Mareşalı Sokolowski’den Clausewitz öğretisine sadık kalarak aktardığı, “Politikanın devamı olan savaşın bilinen tabiatının, teknoloji ve silahların değişmesiyle de değişmediği bilinmektedir!” şeklindeki ifadesinden, savaş ve riskleri sebebiyle “Milli Strateji” ve “Askeri Strateji”nin değerini koruyacağı anlaşılmaktadır.Stratejinin türü ve kademesi her ne olursa olsun, sonunda doğru stratejiyi “doğrudan”, ya da “dolaylı” uygulayabilmek için güç oluşturmak ve bu gücü kullanmak esastır. Bunun için “Milli Güvenlik Siyaseti”nin hazırlanması, gücün oluşturulması ve kullanılması önemlidir.Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkeler, “Doğrudan Stratejiler” ve çoğu zaman farkına dahi varılamayan, “Dolaylı Strateji”nin uygulandığı tiyatro sahnesindedirler. Bunların farkına varılarak giderici önlemler alınması, gerektiğinde güç kullanılması da dâhil, karar vericilere fikirleriyle yardımcı olacak strateji ve güvenlik politikası uzmanlarına ihtiyaç vardır!

...şturulması ve kullanılması önemlidir ... Strateji ve Güç Kullanma Üzerine | bkmkitap.com ... . Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkeler, "Doğrudan Stratejiler" ve çoğu zaman... ...Üzerine; Milli Strateji - Askeri Strateji - Milli Güvenlik Siyaseti. gerektiğinde güç kullanılması da dâhil, karar vericilere fikirleriyle yardımcı olacak strateji ve güvenlik... 20.66 TL. Bunun için "Milli Güvenlik Siyaseti"nin hazırlanması, gücün oluşturulması ve kullanılması önemlidir. Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkel ... MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ - Ppt İndir ... . Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkeler, "Doğrudan Stratejiler" ve... ...ve Güç Kullanma Üzerine Milli Strateji - Askeri Starteji - Milli Güvenlik Siyaseti. fikirleriyle yardımcı olacak strateji ve güvenlik politikası uzmanlarına ihtiyaç vardır! ...Milli Strateji - Askeri Starteji - Milli Güvenlik Siyaseti. Bunların farkına varılarak giderici önlemler alınması, gerektiğinde güç kullanılması da dâhil, karar vericilere fikirleriyle yardımcı olacak strateji ve... Bunun için "Milli Güvenlik Siyaseti"nin hazırlanması, gücün oluşturulması ve kullanılması önemlidir. Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkeler, "Doğrudan Stratejiler" ve çoğu zaman... Milli Strateji - Askeri Strateji - Milli Güvenlik Siyaseti. doğru stratejiyi "doğrudan", ya da "dolaylı" uygulayabilmek için güç oluşturmak ve bu gücü kullanmak esastır. 24.54 TL. Bunun için "Milli Güvenlik Siyaseti"nin hazırlanması, gücün oluşturulması ve kullanılması önemlidir. Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkeler, "Doğrudan Stratejiler" ve... Bunun için "Milli Güvenlik Siyaseti"nin hazırlanması, gücün oluşturulması ve kullanılması önemlidir. Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkeler, "Doğrudan Stratejiler" ve çoğu zaman... ...Üzerine; Milli Strateji - Askeri Strateji - Milli Güvenlik Siyaseti. gerektiğinde güç kullanılması da dâhil, karar vericilere fikirleriyle yardımcı olacak strateji ve güvenlik... Bunun için "Milli Güvenlik Siyaseti"nin hazırlanması, gücün oluşturulması ve kullanılması önemlidir. Türkiye ve bölgesindeki diğer ülkeler, "Doğrudan Stratejiler" ve çoğu zaman... Celalettin Yavuz kaleme aldığı Strateji ve Güç Kullanma Üzerin...