Kelime Manalı Kaside-i Bürde / Kaside-i Bürde (Banet Suadü)

İmam Muhammed Bin Said El-Busayri (k.s)

Kitabı okumak veya indirmek için Kelime Manalı Kaside-i Bürde / Kaside-i Bürde (Banet Suadü) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-05-01
DOSYA FORMATI 3,81 MB
ISBN 9758880447
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kelime Manalı Kaside-i Bürde (Emin tezekküri ciyrânın) Şerhi, Fazileti, Havas Ve EsrârıKaside-i Bürde (Bânet Suâdü) - 2 Kaside Aynı Kitapta1-) Kelime Manalı Kaside-i Bürde(Emin tezekküri ciyrânın)Şerhi,Fazileti,Havas Ve Esrârıİmâm-ı Busayrî (k.s.) Hazretleri "Kasîde-i Bürde"yi Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin huzurunda okudu."İmâm-ı Busayrî Hazretlerine, ömrünün sonuna doğru felç hastalığı geldiğinden, bedeninin yarısı hareketsiz kaldı.Allahü Teâlâ'ya, hastalığına şifâ vermesi için Resûlullah'ı vesîle edip çok duâ eyledi. İnsanların en üstünü olan Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesini hazırladı.Rüyâda Resûl-i Ekrem'e okudu, çok beğendiler, hoşlarına gitti.Üzerlerinde bulunan mübârek hırkasını çıkarıp, İmâm-ı Busayrî'ye giydirdiler.Bedeninin felçli yerlerini mübârek eli ile sıvazladılar.Uyanınca, vücûdu sıhhate kavuşmuş idi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in rüyâda giydirdiği hırka-i saâdet de üzerinde idi.Bunun için bu kasîdeye Kasîde-i Bürde denildi.Bürde; hırka, palto demektir.İmâm-ı Busayrî sevinerek sabah namazına giderken, yolda, Allahü Teâlâ'nın sevgili kullarından evliyâ bir zâta rastladı. evliyâ zât, İmâma;"Ey Busayrî, kasîdeni dinlemek isterim." dedi."Benim kasîdelerim çoktur. Hepsini herkes bilir." dedi.O zât;"Kimsenin bilmediği, bu gece Resûlullah'a okuduğunu istiyorum." Dedi...İmâm-ı Busayrî (k.s.) Hazretleri, "bunu hiç kimseye söylemedim. Nereden anladın?" dedi.O zât da, İmâmın rüyâsını, olduğu gibi anlattı."Sen Kasîde-i Bürde'yi okurken bende oradaydım..." dedi2-) Kaside-i Bürde (Bânet Suâdü)Bu mübârek kasîde üzerine, orada hazır bütün Ashâb-ı Kirâm (r.a.) hazeratı Kab bin Züheyr Hazretlerini kutladılar.Bu kasîdenin dinlenmesi sünnet oldu. Meclislerde okundu.Bu kasîde, asırlar boyu nesilden nesile geçti.Siyer ve mağâzî kitaplarında rivâyet olundu.Hakkında müstakil kitaplar yazıldı.Bir çok şerhleri yapıldı.

...eylân gibi. Dağıtım: Kitap Takipçileri ... Kelime Manalı Kaside-i Bürde / Kaside-i Bürde (Banet Suadü)... ... . Temin Süresi: Aynı gün kargo. Kelime Manalı Kaside-i Bürde (Emin tezekküri ciyrânın) Şerhi, Fazileti, Havas Ve Esrârı. 2-) Kaside-i Bürde (Bânet Suâdü). Bundan sonra "Banet Süâdü" adlı kaside "Kaside-i Bürde" olarak anılmaya başlandı. Ka'b bin Züheyr, Hz. Resûlullahın bu hediyesi ile her zaman, her yerde iftihâr ederdi. Bânet Suâd ( Kaside-i Bürde ). Yazar. Ahmet Gazi Ayhan AYDIN. Alıntı: ... Kelime Manalı Kaside-i Bürde / Kaside-i Bürde (Banet...) ... . Yazar. Ahmet Gazi Ayhan AYDIN. Alıntı: http://kaside-zuheyr.blogspot.com.tr/2009/09/kaside-i-burde-kab-bin-zuheyr.html. ...öğrendiğini bir daha asla unutmaz Bu husus da ayrıca tecrübe edilmiştir Bir kimse Kaside-i Bürde'yi şartlarına uygun yerine getirerek Cuma geceleri akşam ve yatsı ezanl...